Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — A

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 1

[...] Autorzy nie tylko tak zdecydowanie zainicjowali w polskiej literaturze językoznawczej idee komunikatywizmu, ale również znakomicie przełożyli je na pełną polską gramatykę komunikacyjną [...]

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 2

[...] Oba tomy Wprowadzenia... stanowią pierwszy w literaturze lingwistycznej wykład gramatyki komunikacyjnej. Tom 2 poświęcony jest opisowi poziomu interakcyjnego oraz poziomu organizacji tekstu.

okładka

Il viaggio come realtà e come metafora, pod redakcją Justyny ŁUKASZEWICZ i Davide ARTICO

La nostra civiltà è stata determinata nel corso dei secoli da generazioni di viaggiatori, esploratori, mercanti ed emigranti.