Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ
Łask 2005

ISBN 83-60178-08-9
stron 206
format: 23,5 × 16,5 cm
oprawa: miękka błyszcząca

kup
cena detaliczna: 30,00
cena z rabatem: 25,50

Prezentowany tom jest efektem Wrocławskiej Konferencji Onomastycznej, która odbyła się 10 i 11 października 2003 r. W konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UW wzięło udział 25 osób reprezentujących ośrodki krajowe i zagraniczne. Uczestnicy wysłuchali 22 referatów, a większość z nich (15) zamieszczona jest w niniejszym tomie. Kameralny charakter konferencji sprzyjał ożywionym i długim dyskusjom na temat najnowszych tendencji w nazewnictwie.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i bardziej szczegółowych rozważań na temat najnowszych zjawisk w antroponimii i toponimii, a przede wszystkim w szeroko pojmowanej chrematonimii oraz wykorzystania i funkcjonowania nazw własnych w nowych typach komunikacji językowej, w takiej też kolejności zostały ułożone teksty. Mam nadzieję, że ich lektura może być inspiracją do dalszych badań poświęconych podejmowanym przez nie różnorodnym zagadnieniom.

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: