Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Olga GŁÓWKO, Idee romantyzmu w „Nocach rosyjskich” Włodzimierza Odojewskiego
Łódź 1997

ISBN 83-7171-010-0
stron 270
format: 24,0 × 16,5 cm

kup
cena detaliczna: 15,00

Olga Główko studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (1967). Od roku 1967 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W jej dorobku naukowym liczącym około dwudziestu artykułów dominuje problematyka z zakresu historii literatury rosyjskiej XIX wieku. Istotnym nurtem zainteresowań Olgi Główko jest także teoria literatury. Jej badania o charakterze historycznoliterackim i teoretycznoliterackim znalazły wyraz zarówno w pracy doktorskiej Proza Wsiewołoda Garszyna (od realizmu do modernizmu), przygotowanej pod kierunkiem Antoniego Semczuka w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Rosyjskiej UW i obronionej w 1974 przed Radq Wydziah Filologii Polskiej i Slowianskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jak i w rozprawie habilitacyjnej Idee romantyzmu w „Nocach rosyjskich” Włodzimierza Odojewskiego. Olga Główko prowadzi obecnie wykłady, konwersatoria z historii literatury rosyjskiej i poetyki. Prowadziła także seminaria magisterskie. Pod Jej kierunkiern powstało wiele prac magisterskich - głównie na studiach zaocznych filologii rosyjskiej.

Spis treści (PDF)