Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Barbara KUDRA, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
Łódź 2001

ISBN 83-7171-510-2
stron 244
format: 24,0 × 16,5 cm

kup
cena detaliczna: 30,00

Celem autorki pracy jest zbadanie kreatywnej funkcji języka i zarazem kreatywnej roli dziennikarzy i polityków w tworzeniu słownictwa w prasowym dyskursie politycznym. Zmiany sytuacji społeczno-politycznej końca lat 80, i 90, w sposób znaczący wpłynęły na rozwój języka, zwłaszcza jego leksyki. Znalazło to odbicie w licznych opracowaniach poświęconych współczesnej polszczyźnie. Badania relacjonowane w tej pracy dotyczą zasadniczo słownictwa z zakresu języka polityki, choć niektóre z wyrazów i ich połączeń równocześnie nalezą do języka ekonomicznego, prawniczego (...) lub też przynależą do nieoficjalnej, potocznej warstwy leksyki, a pojawiły się w tekstach oficjalnych na określenie zjawisk i ludzi związanych ze światem polityki (...). Do powstania i użycia w tekstach prasowych tego typu słownictwa przyczyniły się zmiany w dotychczasowym językowym sposobie porozumiewania się władzy ze społeczeństwem. Największe przeobrażenia daje się zauważyć: właśnie w leksyce z zakresu języka polityki.

Spis treści (PDF)