Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Anna WARDA, Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji
Łódź 2003

ISBN 83-7171-680-X
stron 264
format: 24,0 × 16,5 cm

kup
cena detaliczna: 22,00

Anna Warda studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1985 r. i od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Rusycystyki UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury rosyjskiej XVIII w. oraz kultury literackiej i zagadnień teoretycznoliterackich związanych z tym stuleciem. (...) Prezentowana obecnie rozprawa habilitacyjna Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji (na podstawie przedmów, wstępów, dedykacji) jest uwieńczeniem prowadzonych w ostatnich latach badań, do których istotna część materiałów została zebrana podczas dwumiesięcznego stażu naukowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu (1997) oraz seściomiesięcznego stypendium Konferencji Niemieckiej Akademii Nauk w Uniwersytecie Justusa-Liebiga w Giessen (1996-97).

Spis treści (PDF)