Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod redakcją Ireny JAROS
Łódź 2004

ISBN 83-7171-793-8
stron 388
format: 24,0 × 16,5 cm

kup
cena detaliczna: 30,00

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej nt. Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, zorganizowanej przez Dialektologiczne Koło Naukowe, działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Dialektologii Polskiej. Tytuł publikacji nawiązuje do tematu sesji, ktorej celem było spotkanie młodzieży studenckiej z różnych ośrodków akademickich zainteresowanej językoznawstwem. Organizujqc ją, chcieliśmy nawiązać do tradycji spotkań językoznawczych kół naukowych i umożliwić jej uczestnikom wymianą poglądów i doświadczeń oraz prezentacją osiągnięć. Liczny udział studentów, reprezentujących 22 koła naukowe z 19 ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą oraz ich opiekunów naukowych dowodzi, że taka forma dzielenia się doświadczeniami naukowymi młodych językoznawców jest atrakcyjna, pozwala młodym ludziom nie tylko skonfrontować rezultaty ich badań, ale rownież zawrzeć nowe znajomości, a kołom naukowym nawiązać naukową wspołpracę.

Spis treści (PDF)