Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Grażyna HABRAJSKA, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu
Łódź 2004

ISBN 83-7171-802-0
stron 266
format: 24,0 × 16,5 cm

kup
cena detaliczna: 25,00

Książka stanowi jedną z części cyklu prac, obok książek Aleksego Awdiejewa Gramatyka interakcji werbalnej (2004) i Elżbiety Laskowskiej Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym (2004), rozwijających wybrane zagadnienia pozostające w kręgu metodologii gramatyki komunikacyjnej, której koncepcję szkicowo przedstawił w 1991 roku Aleksy Awdiejew [1991a], a wybrane fragmenty prezentował niemal we wszystkich swoich publikacjach. Celem komunikacyjnej analizy tekstu, prowadzącej do jego interpretacji i rozumienia, jest opracowanie gramatycznych podstaw, umożliwiających jego komputerowy rozłdad i generowanie. Wymaga to od językoznawcy ogromnej dyscypliny metodologicznej i precyzji w formułowaniu założeń, bowiem musi być możliwość dalszego ich formalizowania. Założenia przyjęte w gramatyce komunikacyjnej umożliwiają taką formalizację i ich komputerową implementację.

Spis treści (PDF)