Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Rosja Putina. Leksykon., pod redakcją Albina GŁOWACKIEGO i Alicji STĘPIEŃ-KUCZYŃSKIEJ
Łódź 2004

ISBN 83-7171-806-3
stron 370
format: 24,0 × 16,5 cm
oprawa: miękka błyszcząca

kup
cena detaliczna: 35,00

W publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelnika, znaleźć można omówienie tych aspektów sytuacji wewnętrznej współczesnej Rosji, które odnoszą się głównie do etapu transformacji systemowej, przypadającej na okres pierwszej kadencji prezydentury Wladimira Putina, tj. na lata 2000-2004. Autorzy książki zdają sobie sprawę, że ta wielowątkowa tematyka została w wielu miejscach przedstawiona w sposób skrótowy, odpowiedni do formy, jaką narzuca leksykon. Podobnie jak w poprzedniej publikacji (Współczesna Rosja - leksykon. Polityka, organizacje, społeczeństwo, red. A. Stąpień, przy współpracy A. Głowackiego, A. Skrzypka. F. G. Owsijenki, Łódź 1999), odnoszącej się do lat 1991-1999, przyjęliśmy układ charakteryzujący różnego rodzaju organizacje: polityczne, zawodowe, praw człowieka, religijne, charytatywne, ekologiczne i kobiece. Treść zawarta we wspomnianym leksykonie uległa jednak zasadniczym zmianom, wynikającym z nowej sytuacji politycznej i społecznej. W porównaniu z poprzednią publikacją wprowadziliśmy tez i inne istotne zmiany: rozszerzyliśmy tekst, dotyczący systemu politycznego w Rosji, licznym uzupełnieniom została poddana kronika (dla zrozumienia genezy wielu późniejszych wydarzeń za zasadne uznaliśmy uwzględnienie w niej okresu od 1990 r.). w zasadzie nowe treści zostały zaprezentowane w zestawie biogramów, odnosi się to także do aneksów - tu wyraźnie rozszerzonych. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wstępem, zaś w części końcowej zawiera wybór literatury przedmiotu, a także adresy internetowe. Skorzystanie z nich - jak nam się wydaje – pozwolą zainteresowanym zapoznać się w znacznie szerszym stopniu z przedstawionymi przez nas problemami i organizacjami.

Książka w zamierzeniu jej autorów ma walory poznawcze, może stanowić doskonałe źródło, kompendium wiedzy, pomoc naukową dla studentów: politologii, historii, prawa, ekonomii, filologii rosyjskiej, a także szerokiego grona tych osób, którzy o Rosji chcą się dowiedzieć czegoś więcej, a może i inaczej.

z Wprowadzenia

Spis treści (PDF)