Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Tomasz WYSŁOBOCKI, Po co komu Oświecenie? Wybrane idee i teksty
Łask 2017

ISBN 978–83–63781-31-6
stron 266
format: 24 × 17,3 cm
oprawa: miękka matowa

kup
cena detaliczna: 49,60
cena z rabatem: 42,16

„Po co komu oświecenie?” – to jest trochę tak, jakby zapytać czytelnika, po co komu książka, historia, tradycja, kultura, wartości, no i przede wszystkim wiedza. Poza tym pytanie dotyczy oświecenia, okresu, który w Europie XVIII wieku przyniósł zmiany w obrębie wszystkich zjawisk i procesów, stając się czasem przełomu i zakwestionowania istniejącego porządku. Czasem uwolnienia człowieka i otwarcia przed nim nowego sposobu myślenia o jego intelekcie, wolności, moralności oraz miejscu w społeczeństwie. (…) W książce zaprezentowanych zostaje czterdzieści tematycznie dobrze zgrupowanych francuskojęzycznych fragmentów osiemnastowiecznych pisarzy i myślicieli. Fragmentom tym towarzyszą również tłumaczenia na język polski, jakich podjęli się w przeszłości znani i uznani tłumacze, ale spora ich część stanowi przekłady własne Autora. (…) Zredagowane przez Autora wprowadzenia do tekstów są bardzo dobrą i potrzebną częścią opracowania – dają czytelnikowi cenne wskazówki niezbędne przy odczytywaniu źródeł. (…) Takie ułatwienie stanowi zachętę do pogłębiania wiedzy, doskonalenia sposobu myślenia, myślenia samodzielnego i krytycznego. Czytelnik (…) dostanie do ręki zbiór dobrze wybranych, reprezentatywnych dla epoki oświecenia fragmentów tekstów i dokumentów, aby móc je poznać, a dalej skonfrontować ówczesne myślenie o ludzkich problemach z aktualnym stanem wiedzy i świadomości współcześnie żyjących. Owe wprowadzenia Autora do tekstów sprawiają, że z książki tej korzystać można samodzielnie, ale z całą pewnością okaże się ona także pomocna nauczycielom licealnym czy akademickim, poszukującym materiałów do zajęć z zakresu kultury oświecenia. (…) Zadaniem tej książki jest upowszechnienie wiedzy. Czy można sobie wyobrazić lepszy cel dla publikacji poświęconej dorobkowi Oświeconych?

Z recenzji prof. Krystyny Gabryjelskiej

Książka ta powstaje w momencie wcale nieprzypadkowym; można by nawet powiedzieć odwrotnie – nastał taki moment, w którym stała się ona po prostu potrzebna. Przez kilkanaście ostatnich lat wydawało się, że światu – przynajmniej temu zachodniemu – nigdy już nie zagrożą takie choroby jak wojna, ksenofobia, nacjonalizmy, autorytaryzm czy zabobon; że nikt nie odważy się podnieść ręki na wartości, które w cywilizacji naszej zaszczepili i upowszechnili właśnie osiemnastowieczni myśliciele, jak nauka opierająca się na dowodach badawczych, jak trójpodział władzy, równość cywilna wszystkich obywateli, wolność słowa czy poszanowanie wszelkiej inności, a wszystko to w duchu budowania wspólnej pomyślności. A jednak zagrożenie takie stało się realne.

W całym w zasadzie zachodnim świecie obserwuje się ostatnio coś, co nazwać by można w tym kontekście anty-oświeceniem. Coraz częściej liczą się już nie merytoryczne fakty i logiczne argumenty, lecz niczym nieumotywowane przekonania, a nawet (re)sentymenty. Zupełnie jak gdyby siły antyoświeceniowe brały teraz odwet za dwieście lat pozostawania na marginesie myśli ludzkiej.

– T. Wysłobocki

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: