Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Agnieszka KONOWSKA, Analyse sémantique des éponymes français
Łask 2008

ISBN 978-83-60178-56-0
stron 300
format: 24,5 × 17,0 cm
oprawa: miękka matowa

kup
cena detaliczna: 39,00
cena z rabatem: 33,15

[Praca] podzielona została na trzy części kończące się nieodmiennie konkluzjami cząstkowymi podsumowującymi to, co zostało w każdej z nich zreferowane. Część pierwsza [...] rozpatruje kluczowe dla zjawiska eponimii pojęcie imienia własnego, w szczególności zagadnienia ewentualnego znaczenia. Krzyżują się tu punkty widzenia i kryteria logiczne oraz językoznawcze, które się wzajemnie uzupełniają [...].

Część druga [...] poświęcona jest w całości problematyce przejścia od imienia własnego do apellativum, a także mechanizmom, za pomocą których przejście owo się dokonuje. W dwóch rozdziałach rozpatruje się kategorie gramatyczne jednej i drugiej klasy wyrazów, kryteria umożliwiające ich rozgraniczenie, oraz różnego typu sytuacje i użycia temu sprzyjające.

Część trzecia, najobszerniejsza, [...] poświęcona jest semantycznej analizie eponimów francuskich. Podział treści na 5 rozdziałów – po niezbędnych ustaleniach terminologicznych – przebiega wg kryterium obserwowalnej relacji semantycznej: metonimia, synekdocha, antonomazja, metafora i katachreza.

Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Bogackiego

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: