Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 1
Łask 2013

ISBN 978-83-63781-13-2
stron 974
format: 250 × 176 cm
oprawa: miękka matowa

kup
cena detaliczna: 115,00
cena z rabatem: 98,00

Słownik oparto na założeniu wypracowanym przez Szkołę Kopenhaską a następnie twórczo rozwijanym przez szereg językoznawców, że w każdym języku można wydzielić płaszczyznę treści i płaszczyznę wyrażenia oraz na postulacie generatywistów – zwłaszcza reprezentujących Lexique – Grammaire, że ta sama treść może być wyrażona za pomocą różnych wykładników formalnych. Te ramy metodologiczne wzbogacono o założenie, że przekład stanowi swoisty typ synonimii międzyjęzykowej. [...] Procedura ta pozwala także na wyodrębnienie ekwiwalencji przekładowych, które nie budzą obiekcji, a na temat których nie da się odnaleźć informacji w [istniejących] słownikach dwujęzycznych. [...]

Dla uporządkowania bogactwa ekwiwalencji znaczeń [autor] posługuje się kryterium częstotliwości (w porządku od największej do najmniejszej), a komentarz leksykograficzny ogranicza do symbolicznego zapisu relacji przekładowych. Przy okazji należy podkreślić, że w tej koncepcji przekład jawi się jako szczególny typ parafrazy międzyjęzykowej. Daje to zapis względnie obiektywny, przy minimum ingerencji autora słownika.

z recenzji prof. dra hab. Józefa Sypnickiego

Przykładowe hasło (PDF) · Wstęp (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: