Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Kompendium frazeologa

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej

Frazeologiczne podsystemy trzech zasadniczych grup pokrewnych języków słowiańskich (zachodniej: polski, wschodniej: rosyjski, południowej: chorwacki) dotychczas nie były poddawane lingwistycznej konfrontacji na dużą skalę. Żadne z opracowań nie miało charakteru monograficznego ani nie było oparte na różnorodnym materiale przykładowym.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji

Wydana po raz pierwszy w 1993 r. w niewielkim nakładzie, praca prof. Anny Pajdzińskiej poświęcona jest problemom użycia frazeologii w utworach poetyckich. Autorka omawia szczegółowo techniki, jakie stosują poeci, posługując się frazeologizmami.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Studia frazeologiczne

Zebrane w tym tomie prace powstawały przez prawie trzydzieści lat. Uporządkowałam je tematycznie, w każdej z wyróżnionych części zachowując jednak układ chronologiczny, by lepiej było widać, jak próby odpowiedzi na jedne pytania rodziły pytania nowe, zmuszały do dalszych dociekań i poszukiwania nowych narzędzi badawczych.

okładka

Andrzej Maria LEWICKI, Studia z polskiej frazeologii

Przedstawiany tom jest ściśle powiązany z wydanymi poprzednio Studiami z teorii frazeologii, Łask 2006. O ile w poprzednim tomie skupiłem rozważania teoretyczne, tylko okazjonalnie ilustrowane przykładami, tutaj zebrane są prace stosujące założenia przedstawione poprzednio.

okładka

Stanisław KOZIARA, Frazeologia biblijna w języku polskim

Książka Frazeologia biblijna w języku polskim, wydana po raz pierwszy w niewielkim nakładzie przed ośmiu laty, stosunkowo szybko weszła w obieg czytelniczy, stając się z czasem publikacją trudno dostępną.