Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Frazeologia

okładka

Wojciech CHLEBDA, Elementy frazematyki

Profesor dr hab. Wojciech Chlebda jest wybitnym specjalistą w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego, w tym zwłaszcza frazeologii. Wydane po raz pierwszy 12 lat temu jego Elementy frazematyki otworzyły miejsce dla badań połączeń wyrazowych do tamtej pory w pracach frazeologicznych w zasadzie pomijanych.

okładka

Andrzej Maria LEWICKI, Studia z teorii frazeologii

Profesor dr hab. Andrzej Maria Lewicki należy do grona najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie frazeologii. Jego Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej wyznaczyło polskim badaniom frazeologicznym zupełnie nowe kierunki (np. badania frazeologii z zastosowaniem narzędzi informatycznych).

okładka

L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, pod redakcją Magdaleny LIPIŃSKIEJ

Le livre «L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes» contient les textes de linguistes polonais et étrangers, aussi bien ceux d’auteurs classiques de la parémiologie et de la phraséologie, que les productions de jeunes et brillants scientifiques.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji

Wydana po raz pierwszy w 1993 r. w niewielkim nakładzie, praca prof. Anny Pajdzińskiej poświęcona jest problemom użycia frazeologii w utworach poetyckich. Autorka omawia szczegółowo techniki, jakie stosują poeci, posługując się frazeologizmami.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Studia frazeologiczne

Zebrane w tym tomie prace powstawały przez prawie trzydzieści lat. Uporządkowałam je tematycznie, w każdej z wyróżnionych części zachowując jednak układ chronologiczny, by lepiej było widać, jak próby odpowiedzi na jedne pytania rodziły pytania nowe, zmuszały do dalszych dociekań i poszukiwania nowych narzędzi badawczych.

okładka

Anna TYRPA, Frazeologia Somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich

Termin frazeologia somatyczna przyjął się na dobre w polskich badaniach frazeologicznych jako określenie utartych połączeń wyrazowych, zawierających leksemy wskazujące na części ciała.