Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Dydaktyka

okładka

Krzysztof BOGACKI, Anthologie de l'ancien français

Antologia tekstów starofrancuskich ze słownikiem trudniejszych form. Opracowana przez wybitnego specjalistę w zakresie historii języka francuskiego. Do wykorzystania na zajęciach z gramatyki historycznej języka francuskiego i nie tylko.

okładka

La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, pod redakcją Krzysztofa BOGACKIEGO i Teresy GIERMAK-ZIELIŃSKIEJ

Składająca się z dwóch części książka gromadzi artykuły odzwierciedlające aktualne zainteresowania badawcze polskich językoznawców romanistów, choć oczywiście nie stanowi kompletnej panoramy współczesnych badań romanistycznych w Polsce.

okładka

Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku, pod redakcją Małgorzaty DAWIDZIAK-KŁADOCZNEJ, Jolanty Barbary JABŁONKOWSKIEJ

21 i 22 kwietnia 2008 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Kolegiów Nauczycielskich na temat: „Zarządzanie wiedzą. Jak niwelować rozbieżności między nauką a działaniem” zorganizowana z inicjatywy dr Jolanty Barbary Jabłonkowskiej przez Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 6 kolegiów nauczycielskich z całej Polski.

okładka

Mieczysław Henryk GAJOS, Plaisirs d'amour. Méthode de français par la chanson

Plaisirs d'amour to zestaw materiałów do nauczania języka francuskiego (podręcznik + płyta CD) opracowanych na podstawie pieśni i ballad francuskich. Podręcznik adresowany jest do uczniów, studentów i słuchaczy kursów języka francuskiego, którzy mają już za sobą 180-240 godzin nauki języka i chcieliby pogłębić swoje umiejętności językowe w sposób lekki, łatwy i przyjemny.

okładka

Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, pod redakcją Katarzyny KARPIŃSKIEJ-SZAJ

Integracja europejska jest z pewnością zjawiskiem mającym obecnie największy wpływ na przemiany mentalne, społeczne i polityczne naszego społeczeństwa. Członkowstwo w Zjednoczonej Europie mobilizuje nas do porównań i weryfikacji dotychczasowych idei i sposobów wprowadzania ich w życie społeczne.

okładka

Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner, pod redakcją Jerzego LISA i Teresy TOMASZKIEWICZ

Tom zawiera artykuły młodych badaczy, którzy wzięli udział w międzynarodowym seminarium doktorantów, zorganizowanym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, między 18 a 20 września 2003 roku.

okładka

Natalia PAPROCKA, Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir.

Autorka wykazała się [...] dojrzałością teoretyczną, wnikliwością i przejrzystością przeprowadzonych analiz oraz konsekwentną realizacją przyjętych założeń metodologicznych. W wielu fragmentach pracy podchodzi krytycznie do zastanych rozwiązań i wysuwa własne, twórcze propozycje. Wartość pracy podnosi także jej nienaganność formalna, przejrzystość i jasność.

okładka

Krzysztof POLOK, Nauczyciel bilingwalny. Sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego

Książka [...] przeznaczona jest w pierwszym rzędzie dla osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką dwujęzyczności. Dla nauczycieli języków obcych, studentów studiów nauczycielskich i językowych, rodziców pragnących, aby ich dzieci uczyły się języka obcego.

okładka

Katarzyna STANKIEWICZ, Anna ŻUREK, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe

Co ukrywa się pod pozornie neutralnym kształceniem językowym? (...) Jakie treści niejawne towarzyszą nauczaniu polskiego i niemieckiego jako języków obcych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

okładka

Vers une nouvelle dimension des études romanes, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ

Materiały zawarte w [...] tomie były podstawą dyskusji w trakcie ostatniego z serii spotkań przedstawicieli filologii romańskich, które miało za cel ustosunkowanie się do postulowanej przez Ministerstwo Edukacji dwukierunkowości studiów, sformułowanie nowych minimów programowych oraz rozważenie problematyki nauczania języka francuskiego od podstaw studentów na filologii romańskiej.