Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — N

okładka

Norme, normativité, transgression, pod redakcją Anny BOCHNAKOWEJ, Agnieszki MARDUŁY, Teresy TOMASZKIEWICZ

Le présent volume rassemble 41 communications présentées dans le cadre du XIe séminaire de l’École doctorale, organisé à Cracovie du 15 au 18 au octobre 2006 par l’Association « Plejada » et l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne, en coopération avec nos collègues hongrois, slovaques et tchèques et avec le soutien de l’Ambassade de France en Pologne.

okładka

Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku, pod redakcją Małgorzaty DAWIDZIAK-KŁADOCZNEJ, Jolanty Barbary JABŁONKOWSKIEJ

21 i 22 kwietnia 2008 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Kolegiów Nauczycielskich na temat: „Zarządzanie wiedzą. Jak niwelować rozbieżności między nauką a działaniem” zorganizowana z inicjatywy dr Jolanty Barbary Jabłonkowskiej przez Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 6 kolegiów nauczycielskich z całej Polski.

okładka

Michael FLEISCHER, Non-dualistyczny świat, konstruktywizm i Dōgen Zenji

michael fleischer [ur. 1952] doktoryzował i habilitował się na uniwersytecie w bochum, profesor na uniwersytetach w bochum, oldenburgu, frankfurcie nad menem, wrocławiu, autor wielu publikacji książkowych z zakresu kulturoznawstwa, teorii komunikacji, teorii systemów i analizy dyskursu, aktualnie profesor w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego i w szkole wyższej psychologii społecznej w warszawie, wydział zamiejscowy we wrocławiu, gdzie w ramach instytutu komunikacji społecznej kieruje specjalnością corporate identity, communication design i public relations.

okładka

Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, pod redakcją Katarzyny KARPIŃSKIEJ-SZAJ

Integracja europejska jest z pewnością zjawiskiem mającym obecnie największy wpływ na przemiany mentalne, społeczne i polityczne naszego społeczeństwa. Członkowstwo w Zjednoczonej Europie mobilizuje nas do porównań i weryfikacji dotychczasowych idei i sposobów wprowadzania ich w życie społeczne.

okładka

Anna KOCHANOWSKA, La traduction des noms propres. Les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants

Le présent travail étudie le phénomène de traduction des noms propres dans les textes de la littérature enfantine contemporaine traduits du français en polonais. L’objet de nos analyses – noms propres – constituent un champ de recherches très intéressant mais en même temps très exigeant et complexe, aussi bien pour le traducteur praticien que pour le traductologue.

okładka

Nazwy własne a społeczeństwo tom 1, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ

Zróżnicowana tematyka osiemdziesięciu sześciu artykułów, zawartych w dwu tomach zatytułowanych Nazwy własne a społeczeństwo, jest dowodem na żywe zainteresowanie problematyką nazw własnych, wynikające ze stałej obecności propriów w życiu społeczeństwa i powiększania się zbioru nazw własnych nie tylko w różnych gatunkach tekstów, ale i w różnych typach aktów mowy i różnych płaszczyznach kontaktu językowego, w lokalnych wspólnotach i w polszczyźnie ogólnej. Autorzy artykułów skupiają swą uwagę na antroponimach, toponimach, hydronimach i chrematonimach i związanych z nimi różnorodnych problemach metodologicznych i teoretycznych oraz analizach konkretnych grup onimów. Zamieszczone w tomie teksty poświęcone są rozmaitym relacjom pomiędzy propriami a społeczeństwem, jego różnymi grupami.

okładka

Nazwy własne a społeczeństwo tom 2, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ

Zróżnicowana tematyka osiemdziesięciu sześciu artykułów, zawartych w dwu tomach zatytułowanych Nazwy własne a społeczeństwo, jest dowodem na żywe zainteresowanie problematyką nazw własnych, wynikające ze stałej obecności propriów w życiu społeczeństwa i powiększania się zbioru nazw własnych nie tylko w różnych gatunkach tekstów, ale i w różnych typach aktów mowy i różnych płaszczyznach kontaktu językowego, w lokalnych wspólnotach i w polszczyźnie ogólnej. Autorzy artykułów skupiają swą uwagę na antroponimach, toponimach, hydronimach i chrematonimach i związanych z nimi różnorodnych problemach metodologicznych i teoretycznych oraz analizach konkretnych grup onimów. Zamieszczone w tomie teksty poświęcone są rozmaitym relacjom pomiędzy propriami a społeczeństwem, jego różnymi grupami.

okładka

Krzysztof POLOK, Nauczyciel bilingwalny. Sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego

Książka [...] przeznaczona jest w pierwszym rzędzie dla osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką dwujęzyczności. Dla nauczycieli języków obcych, studentów studiów nauczycielskich i językowych, rodziców pragnących, aby ich dzieci uczyły się języka obcego.

okładka

Nie tylko Wschód, pod redakcją Agaty ZAWISZEWSKIEJ i Anety BORKOWSKIEJ

[Zebrane artykuły] stanowią [...] ciekawe uzupełnienie tego, co w latach powojennych pisano o stosunkach polsko-rosyjskich. Okazuje się [...], że prasa polska tego czasu potrafiła przemycać informacje „nieprawomyślne” i że robiła to sprawnie. Dzięki temu można zweryfikować pogląd, że pisma oficjalne nie informowały o twórczości dysydentów czy o nurcie krytycznym w literaturze sowieckiej - a tak przedstawiali to dotychczas badacze relacji polsko-rosyjskich.

okładka

Nie tylko Zachód, pod redakcją Agaty ZAWISZEWSKIEJ i Anety BORKOWSKIEJ

Badacze uczestniczący w tym tomie stosują nowe narzędzia badawcze, wykraczają poza obszar tradycyjnych studiów porównawczych. [...] Pojawia się tematyka kobieca, obozowa, religijna, tematyka „małych literatur” - okazuje się, że alternatywne sposoby czytania tych nurtów obecne były w polskim życiu kulturalnym właśnie na łamach czasopism, gdzie przyswajano pozornie mało znaczących, niewygodnych lub opacznie interpretowanych w PRL-u pisarzy, jak Colette czy Celan.