Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — O

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych

Autor opowiada się za składnikową analizą semantyczną. Konsekwencją tego jest uznanie za ekwiwalenty przekładowe wyrazów należących do różnych części mowy, a także par wyraz ↔ zdanie oraz par wyraz ↔ afiks, jeśli opisują ten sam wycinek rzeczywistości, jak również relacji wyraz ↔ Ø (ekwiwalent zerowy). [...] Całość analiz [...] jest przekonująca i wnosi wiele nowego zarówno do translatologii, jak i do teorii semantyki, rzuca też nowe światło na relacje między językiem polskim i francuskim.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Oiseaux suivi de Prismes

„Oiseaux” zrodziły się z poetyckiego zachwytu nad rysunkami Pierre’a Rault. Stanowią próbę połączenia dzięki pismu dzieła malarskiego z ulotną i zmienną rzeczywistością ptasią, którą przedstawiają. Inaczej niż to tradycyjnie przyjęto, to nie malarz ilustruje tekst lecz poeta stara się oddać gest malarza, uchwycić ruch pędzla.

okładka

Jan WAWRZYŃCZYK, O języku polskim i rosyjskim. Studia i szkice

Na tom składają się artykuły i przyczynki, które zebrałem, przyjmując, że publikacja będzie nie tylko (częściowym) sprawozdaniem z moich dotychczasowych, już kilkudziesięcioletnich prac na polu lingwistyki polonistycznej i rusycystycznej, ale też w jakiejś mierze zainteresuje młodszych filologów, badaczy, a także dydaktyków.