Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — W

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 1

[...] Autorzy nie tylko tak zdecydowanie zainicjowali w polskiej literaturze językoznawczej idee komunikatywizmu, ale również znakomicie przełożyli je na pełną polską gramatykę komunikacyjną [...]

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 2

[...] Oba tomy Wprowadzenia... stanowią pierwszy w literaturze lingwistycznej wykład gramatyki komunikacyjnej. Tom 2 poświęcony jest opisowi poziomu interakcyjnego oraz poziomu organizacji tekstu.

okładka

Anna BEDNARCZYK, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny

Przystępując do rozważań nad zagadnieniami teorii przekładu muszę zastrzec się, że:

  1. teorię przekładu uważam za dyscyplinę odrębną, a nie część którejkolwiek z dyscyplin filologicznych, przy czym moja perspektywa badawcza bliższa jest literaturoznawczemu podejściu do problematyki tłumaczenia; [...]

okładka

Współczesne odmiany języka narodowego, pod redakcją Kazimierza MICHALEWSKIEGO

Zmiany w sposobie komunikowania się, związane z pojawieniem się nowych technicznych środków przekazu (...), z przeobrażeniem występujących już wcześniej (...), powodują powstawanie kolejnych odmian języków etnicznych i modyfikowanie wcześniej istniejących.

okładka

Aleksander S. PĘCZALSKI, Wymiatanie Pamięci

Świadomość jest sceną sumienia.
Moralność otrzymuje tam oklaski
lub zaplątuje się w fałdach kurtyny.

okładka

Podróże — Voyages, pod redakcją Izabeli ZATORSKIEJ

Jedyny Polak, który w drugiej połowie XVIII wieku dwukrotnie przemierzył pół świata (wbrew literackiej sławie, Beniowski Polakiem nie był), nie doczekał się dotąd w ojczyźnie publikacji swych unikatowych, spisanych w języku matki Francuzki, wspomnień z dalekich podróży. A przecież, gdy je spisywał, zapewne po powrocie do Francji ok. 1782 i 1783 roku (interpretacja tekstu podsuwa te właśnie daty), jako trzydziestoparoletni obieżyświat i były oficer francuskich wojsk kolonialnych, wierzył chyba, że – rozpalając wyobraźnię ministra a nawet króla Francji, któremu je dedykował – staną się pierwszym stopniem jego dalszej kariery.