Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — ł

okładka

Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ

Prezentowany tom jest efektem Wrocławskiej Konferencji Onomastycznej, która odbyła się 10 i 11 października 2003 r.

okładka

Nazwy własne a społeczeństwo tom 1, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ

Zróżnicowana tematyka osiemdziesięciu sześciu artykułów, zawartych w dwu tomach zatytułowanych Nazwy własne a społeczeństwo, jest dowodem na żywe zainteresowanie problematyką nazw własnych, wynikające ze stałej obecności propriów w życiu społeczeństwa i powiększania się zbioru nazw własnych nie tylko w różnych gatunkach tekstów, ale i w różnych typach aktów mowy i różnych płaszczyznach kontaktu językowego, w lokalnych wspólnotach i w polszczyźnie ogólnej. Autorzy artykułów skupiają swą uwagę na antroponimach, toponimach, hydronimach i chrematonimach i związanych z nimi różnorodnych problemach metodologicznych i teoretycznych oraz analizach konkretnych grup onimów. Zamieszczone w tomie teksty poświęcone są rozmaitym relacjom pomiędzy propriami a społeczeństwem, jego różnymi grupami.

okładka

Nazwy własne a społeczeństwo tom 2, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ

Zróżnicowana tematyka osiemdziesięciu sześciu artykułów, zawartych w dwu tomach zatytułowanych Nazwy własne a społeczeństwo, jest dowodem na żywe zainteresowanie problematyką nazw własnych, wynikające ze stałej obecności propriów w życiu społeczeństwa i powiększania się zbioru nazw własnych nie tylko w różnych gatunkach tekstów, ale i w różnych typach aktów mowy i różnych płaszczyznach kontaktu językowego, w lokalnych wspólnotach i w polszczyźnie ogólnej. Autorzy artykułów skupiają swą uwagę na antroponimach, toponimach, hydronimach i chrematonimach i związanych z nimi różnorodnych problemach metodologicznych i teoretycznych oraz analizach konkretnych grup onimów. Zamieszczone w tomie teksty poświęcone są rozmaitym relacjom pomiędzy propriami a społeczeństwem, jego różnymi grupami.

okładka

Il viaggio come realtà e come metafora, pod redakcją Justyny ŁUKASZEWICZ i Davide ARTICO

La nostra civiltà è stata determinata nel corso dei secoli da generazioni di viaggiatori, esploratori, mercanti ed emigranti.