Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — D

okładka

Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, „Cherlacy z sercem oziębłym” - o języku pism i mów Józefa Piłsudskiego

„[...] Nie jest to wyczerpująca monografia (brak np. analizy na poziomie tekstu, bardzo ważnej dla przemówień i innych dłuższych wypowiedzi), lecz bardzo poprawnie przeprowadzone rozważania „o języku pism i mów” wybranego autora.

okładka

Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku, pod redakcją Małgorzaty DAWIDZIAK-KŁADOCZNEJ, Jolanty Barbary JABŁONKOWSKIEJ

21 i 22 kwietnia 2008 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Kolegiów Nauczycielskich na temat: „Zarządzanie wiedzą. Jak niwelować rozbieżności między nauką a działaniem” zorganizowana z inicjatywy dr Jolanty Barbary Jabłonkowskiej przez Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 6 kolegiów nauczycielskich z całej Polski.

okładka

Anna DĄBROWSKA, Eufemizmy współczesnego języka polskiego

Praca [...] składa się z trzech dużych zasadniczych części. Pierwszą tworzą dwa rozdziały teoretyczne - o tabu językowym oraz eufemizmie i sposobach jego pojmowania.

okładka

Jean-François DELAUNAY, L'Autobus - Autobus. La Morsure - Ukąszenie

Książka zawiera dwa pełne humoru utwory dramatyczne francuskiego pisarza.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Itinéraire Grec

Najnowszy tomik wierszy współczesnego francuskiego poety i dramatopisarza Jean-François Delaunay'a bogato ilustrowany grafikami Jean-Paul Goujona.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Poète

POECI: budzący respekt lub politowanie gatunek istot ludzkich, z głową w chmurach i sercem wypełnionym piekłem. Mało albo do przesady odpowiedzialni, potrafią zamienić w drogę przez mękę życie swoje i bliskich.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Thomas Becket

Dramat francuskiego autora, poświęcony wielkiej postaci Tomasza Becketa. Przywołanie wydarzeń sprzed lat stanowi pretekst do rozważań nad zderzeniem rzeczywistości boskiej ze światem ludzi. Refleksja nad wartością cierpienia i męczeństwa.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Oiseaux suivi de Prismes

„Oiseaux” zrodziły się z poetyckiego zachwytu nad rysunkami Pierre’a Rault. Stanowią próbę połączenia dzięki pismu dzieła malarskiego z ulotną i zmienną rzeczywistością ptasią, którą przedstawiają. Inaczej niż to tradycyjnie przyjęto, to nie malarz ilustruje tekst lecz poeta stara się oddać gest malarza, uchwycić ruch pędzla.

okładka

Jean-François DELAUNAY, La route du rouge

Najnowszy tomik wierszy współczesnego francuskiego poety i dramatopisarza Jean-François Delaunay’a.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Rimbaud, son silence et le bruit de nos paroles

L’être de Rimbaud nous parvient recouvert des fortes poussières du mythe — mythe non pas issu de l’inconscient collectif, mais élaboré par l’intérêt des consciences individuelles. Le faux, l’improbable, le scandaleux vont très vite durcir en coquille autour d’un être dont le noyau nous apparaît de plus en plus enfoui.

okładka

Katarzyna DEMBSKA, Słowa wykolejone

Niezwykle wartościowa monografia dr Katarzyny Dembskiej wpisuje się w nurt badań lingwistycznych nad interesującym i złożonym zjawiskiem jakim niewątpliwie jest kontaminacja. Mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest prac, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule opiniowanej rozprawy.

okładka

Harry DUDA, Jeremiasza treny, czyli skargi, narzekania i lamentacje wierszem przez Harry'ego Dudę

HARRY DUDA, ur. w 1944 r. - zamieszkały w Opolu poeta, prozaik i publicysta, autor trzydziestu książek, w tym kilkunastu zbiorów poezji. Od lat zgłębia i poetycko wyraża tematykę biblijną - m.in. ujął w poetyckie strofy wszystkie księgi mądrościowe (dydaktyczne) Starego Testamentu i Skargi Jeremiasza.

okładka

Jolanta DYONIZIAK, Stéréotypes et langue. Image Linguistique de la femme en français et en polonais

[Problematyka książki to] szeroko pojęty dialog międzykulturowy, biorący pod uwagę różnice językowe, które są uwarunkowane kulturowo, ale które jednocześnie wpływają na inny lub podobny sposób postrzegania elementów rzeczywistości społecznej.

okładka

Isabelle MERGAULT, Aymé i jego rozum czyli Racje miłości