Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — J

okładka

Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku, pod redakcją Małgorzaty DAWIDZIAK-KŁADOCZNEJ, Jolanty Barbary JABŁONKOWSKIEJ

21 i 22 kwietnia 2008 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Kolegiów Nauczycielskich na temat: „Zarządzanie wiedzą. Jak niwelować rozbieżności między nauką a działaniem” zorganizowana z inicjatywy dr Jolanty Barbary Jabłonkowskiej przez Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 6 kolegiów nauczycielskich z całej Polski.

okładka

Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod redakcją Ireny JAROS

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej nt. Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, zorganizowanej przez Dialektologiczne Koło Naukowe, działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Dialektologii Polskiej. Tytuł publikacji nawiązuje do tematu sesji, ktorej celem było spotkanie młodzieży studenckiej z różnych ośrodków akademickich zainteresowanej językoznawstwem.

okładka

Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire. État des lieux et nouvelles solutions, pod redakcją Teresy JAROSZEWSKIEJ

Ce volume rassemble les actes du colloque-atelier international organisé par L’Association académique des romanistes polonais « Plejada » et la Chaire de Philologie Romane de l’Université de Łódź, avec le soutien de l’Ambassade de France. Le colloque s’est tenu les 13 et 14 novembre 2009 à Łódź et a eu pour thème « Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire: état des lieux et nouvelles solutions ».

okładka

Hanna JAXA-ROŻEN, Feministyczna krytyka literacka. Krótkie wprowadzenie

[W książce] omówione zostają najbardziej wyraziste modele krytyki, a następnie wybrane kategorie, do których odnoszą się badaczki i badacze. Na tych kategoriach ufundowane zostały pojęcia i procedury związane z podmiotowością, narracją, płcią tekstu.