Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — P

okładka

Georg AUERNHEIMER, Wprowadzenie do pedagogiki międzykulturowej

  • książka wielokrotnie wznawiania w Niemczech, „klasyczna” pozycja z zakresu pedagogiki międzykulturowej, pierwsze polskie wydanie
  • kierowana do teoretyków i praktyków, studentów, nauczycieli i pedagogów oraz badaczy edukacji międzykulturowej
  • jasny i przejrzysty układ treści
  • podstawowa wiedza pedagogiczna zgodna z najnowszym stanem badań
  • zrozumiale i przystępnie napisany tekst
  • hasła na marginesach
  • zadania do pracy własnej, wskazówki i propozycje literatury uzupełniającej

okładka

La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, pod redakcją Anny KIELISZCZYK, Ewy PILECKIEJ

Le présent volume réunit les communications prononcées lors de l’Ecole doctorale qui s’est tenue à Varsovie, du 24 au 27 septembre 2008. Les articles publiés résultent des recherches menées par l’Association académique des romanistes polonais Plejada, l’Association des romanistes tchèques Gallica et les universitaires hongrois.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji

Wydana po raz pierwszy w 1993 r. w niewielkim nakładzie, praca prof. Anny Pajdzińskiej poświęcona jest problemom użycia frazeologii w utworach poetyckich. Autorka omawia szczegółowo techniki, jakie stosują poeci, posługując się frazeologizmami.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Studia frazeologiczne

Zebrane w tym tomie prace powstawały przez prawie trzydzieści lat. Uporządkowałam je tematycznie, w każdej z wyróżnionych części zachowując jednak układ chronologiczny, by lepiej było widać, jak próby odpowiedzi na jedne pytania rodziły pytania nowe, zmuszały do dalszych dociekań i poszukiwania nowych narzędzi badawczych.

okładka

Natalia PAPROCKA, Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir.

Autorka wykazała się [...] dojrzałością teoretyczną, wnikliwością i przejrzystością przeprowadzonych analiz oraz konsekwentną realizacją przyjętych założeń metodologicznych. W wielu fragmentach pracy podchodzi krytycznie do zastanych rozwiązań i wysuwa własne, twórcze propozycje. Wartość pracy podnosi także jej nienaganność formalna, przejrzystość i jasność.

okładka

Aleksander S. PĘCZALSKI, Wymiatanie Pamięci

Świadomość jest sceną sumienia.
Moralność otrzymuje tam oklaski
lub zaplątuje się w fałdach kurtyny.

okładka

Ewa PILECKA, Verbes intensifieurs et leur fonctionnement en français contemporain

Cet ouvrage est né de la lecture successive de deux articles de linguistes francophones, Danielle Leeman et Russon Wooldridge.

okładka

Krzysztof POLOK, Nauczyciel bilingwalny. Sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego

Książka [...] przeznaczona jest w pierwszym rzędzie dla osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką dwujęzyczności. Dla nauczycieli języków obcych, studentów studiów nauczycielskich i językowych, rodziców pragnących, aby ich dzieci uczyły się języka obcego.

okładka

Tadeusz PRZYGODZKI, Pamiętnik XX wieku. Dzieciństwo i młodość

Pierwsze trzy tomy [niniejszego pamiętnika], obejmujące kolejno: dzieciństwo, lata okupacji i służby wojskowej [...], mają charakter syntetycznego przybliżenia czytelnikowi autora, jego rodziny, przyjaciół i środowiska [...]. Nie jest to jedynie zbiór faktów z życia Tadeusza Przygodzkiego, ale ukazanie, jak zmieniało się ono na (bardzo szeroko zarysowanym) tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

okładka

Jadwiga PUZYNINA, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej

Na kulturę słowa składają się w ujęciu Jadwigi Puzyniny propedeutyczna wiedza o języku, wrażliwość na jego cechy estetyczne oraz na właściwe i niewłaściwe jego użycia. Przez użycia właściwe należy rozumieć takie, które nie tylko pozostają w zgodzie z normą poprawnościową i stylistyczną danej odmiany języka, ale także respektują zasady współdziałania językowego.

okładka

Antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ i Agnieszki PANTKOWSKIEJ

Niniejsza antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii jest ukoronowaniem projektu traduktologicznego zrealizowanego wspólnie przez Pracownię Badań nad Literaturą i Językiem Belgii frankofońskiej i Zakład Traduktologii Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu.

okładka

Tomasz WYSŁOBOCKI, Po co komu Oświecenie? Wybrane idee i teksty

„Po co komu oświecenie?” – to jest trochę tak, jakby zapytać czytelnika, po co komu książka, historia, tradycja, kultura, wartości, no i przede wszystkim wiedza.