Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Jadwiga PUZYNINA, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej
Łask 2011

ISBN 978-83-60178-94-2
stron 224
format: 24,0 × 17,0 cm
oprawa: miękka matowa

kup
cena detaliczna: 40,00
cena z rabatem: 34,00

Na kulturę słowa składają się w ujęciu Jadwigi Puzyniny propedeutyczna wiedza o języku, wrażliwość na jego cechy estetyczne oraz na właściwe i niewłaściwe jego użycia. Przez użycia właściwe należy rozumieć takie, które nie tylko pozostają w zgodzie z normą poprawnościową i stylistyczną danej odmiany języka, ale także respektują zasady współdziałania językowego. W myśl tak interpretowanej kultury słowa jako dewiacyjne należy traktować również takie wypowiedzi, które formułowane są w sposób wulgarny, szyderczy, narzucają odbiorcy poglądy, zastraszają – ogólnie: naruszają zasadę szacunku dla godności partnera komunikacji.

Wybrane prace Jadwigi Puzyniny z zakresu kultury słowa odkrywają przed czytelnikiem wartość reprezentowanego przez nią nurtu lingwistyki normatywnej. Także te, które pochodzą z lat 70. i 80., współcześnie zachowują świeżość i aktualność. Ich uniwersalne przesłanie płynie stąd, że zaproponowany przez Jadwigę Puzyninę model uprawiania lingwistyki normatywnej w jej centrum ustawia człowieka i troskę o to, by kontakty międzyludzkie oparte były na prawdzie oraz szacunku i życzliwości wobec partnera komunikacji, niezależnie od jego wieku, światopoglądu i statusu społecznego. [...] I dziś nauczyciele i rodzice stoją przed ważnym wyzwaniem - ochrony w życiu młodego pokolenia wartości humanistycznych: piękna, dobra, prawdy; a zagrożenia tych wartości i dziś przejawiają się wielorako w kontaktach językowych wszystkich pokoleń i warstw społecznych.

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: