Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — T

okładka

Norme, normativité, transgression, pod redakcją Anny BOCHNAKOWEJ, Agnieszki MARDUŁY, Teresy TOMASZKIEWICZ

Le présent volume rassemble 41 communications présentées dans le cadre du XIe séminaire de l’École doctorale, organisé à Cracovie du 15 au 18 au octobre 2006 par l’Association « Plejada » et l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne, en coopération avec nos collègues hongrois, slovaques et tchèques et avec le soutien de l’Ambassade de France en Pologne.

okładka

Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner, pod redakcją Jerzego LISA i Teresy TOMASZKIEWICZ

Tom zawiera artykuły młodych badaczy, którzy wzięli udział w międzynarodowym seminarium doktorantów, zorganizowanym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, między 18 a 20 września 2003 roku.

okładka

Francophonie et Interculturalité, pod redakcją Jerzego LISA i Teresy TOMASZKIEWICZ

Les études publiées dans le présent volume sont le résultat des recherches menées conjointement par l'Association académique des romanistes polonais Plejada, l'Association des romanistes tchèques Gallica ainsi que les universitaires hongrois.

okładka

Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ, Aurelii KLIMKIEWICZ, Alicji ŻUCHELKOWSKIEJ

Niniejsza Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej jest ukoronowaniem projektu zatytułowanego: „Transfer współczesnych literatur mniejszości frankofońskich Kanady na język polski”, który zaczął być realizowany jesienią 2005 roku. [Antologia] składa się z fragmentów tłumaczonych tekstów. W sumie dokonano wyboru 14 różnych tekstów lub ich fragmentów współczesnych autorów Kanadyjskich, pochodzących z pięciu regionów: Akadia (Nowy Brunszwik), Alberta, Manitoba, Ontario i Saskatchewan.

okładka

Antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ i Agnieszki PANTKOWSKIEJ

Niniejsza antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii jest ukoronowaniem projektu traduktologicznego zrealizowanego wspólnie przez Pracownię Badań nad Literaturą i Językiem Belgii frankofońskiej i Zakład Traduktologii Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu.

okładka

Vers une nouvelle dimension des études romanes, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ

Materiały zawarte w [...] tomie były podstawą dyskusji w trakcie ostatniego z serii spotkań przedstawicieli filologii romańskich, które miało za cel ustosunkowanie się do postulowanej przez Ministerstwo Edukacji dwukierunkowości studiów, sformułowanie nowych minimów programowych oraz rozważenie problematyki nauczania języka francuskiego od podstaw studentów na filologii romańskiej.

okładka

Anna TYRPA, Frazeologia Somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich

Termin frazeologia somatyczna przyjął się na dobre w polskich badaniach frazeologicznych jako określenie utartych połączeń wyrazowych, zawierających leksemy wskazujące na części ciała.