Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Agnieszka GICALA, Expressing the Inexpressible in Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of “The Cloud of Unknowing”.
Łask 2006

ISBN 978-83-60178-25-6
seria: Rozumienie Interpretacja Przekład
stron 138
format: 24,0 × 17,0 cm
oprawa: miękka matowa

kup
cena detaliczna: 34,20
cena z rabatem: 29,00

[...] Agnieszka Gicala postawiła sobie dwa cele. Pierwszym była analiza metaforycznej struktury czternastowiecznego angielskiego anonimowego traktatu mistycznego The Cloud of Unknowing (Obłok niewiedzy). Ponieważ teorią językoznawczą, w obrębie której najpełniej zbadano procesy metaforyzacji, jest językoznawstwo kognitywne, Autorka wykorzystała w swej analizie instrumentarium metodologiczne właśnie językoznawstwa kognitywnego, w szczególności zaś teorię metafory i schematów [obrazowych] Lakoffa i Johnsona, teorię amalgamatów pojęciowych Fauconniera i Turnera [...]. Drugim celem rozprawy [...] była próba zastosowania wyników kognitywnej analizy Obłoku niewiedzy w studium porównawczym pięciu tłumaczeń traktatu, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ekwiwalencji każdego tłumaczenia w odniesieniu do metaforyki oryginału. [...] Praca [...] stanowi cenny wkład zarówno w rozumienie języka mistyki, jak i w kognitywną teorię tłumaczenia [...]

Z recenzji prof. dra hab. Bogusława Bierwiaczonka

[Autorka] oparła [...] dysertację poświęconą dziełu angielskiego anonimowego mistyka [...] na założeniach językoznawstwa kognitywnego. Skoncentrowała się [...] na uchwyceniu konstytutywnego znaczenia i języka tego dzieła, a przede wszystkim na analizie metafor, jakimi się [...] autor posługuje w opisie swojego głębokiego spotkania ze światem Boskości [...]. Ten wybór nie był bezpodstawny [...] i zaowocował rozważaniami, w których uzależnienie struktur religijnego doświadczenia i opisu językowego okazało się odkrywcze i odpowiadające analizowanym w utworze formom mistycznego świadectwa. [...]

Z recenzji prof. dr hab. Marii Dzielskiej

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: