Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Agnieszka WOCH, Le slogan électoral français, italien et polonais: analyse formelle et pragmatique
Łask 2010

ISBN 978-83-60178-91-1
stron 240
format: 17,0 × 24,0 cm
oprawa: miękka błyszcząca

kup
cena detaliczna: 52,00
cena z rabatem: 44,20

[...] Rozprawa [...] Agnieszki Woch poświęcona formalnej i pragmatycznej analizie francuskich, włoskich i polskich sloganów wyborczych wpisuje się w nurt prac językoznawczych z zakresu badań nad dyskursem. [...] Autorka dokonała analizy porównawczej pojęcia dyskurs oraz przedstawiła różne podejścia teoretyczne i metodologiczne dotyczące [jego] analizy [...]. Uszczegółowieniem tych rozważań jest rozdział poświęcony dyskursowi politycznemu oraz metodom i narzędziom wykorzystywanym przez językoznawców w badaniach nad językiem polityki. [...] Wyniki przeprowadzonych badań własnych zostały zawarte w rozdziałach II i III rozprawy. Rozdziały te stanowią empiryczną część dysertacji. Autorka zgromadziła korpus około 3000 sloganów wyborczych wykorzystywanych w kampaniach wyborczych partii politycznych i ich przedstawicieli w latach 1990-2009 na terenie Francji, Polski oraz Włoch. Materiał językowy był ekscerpowany z ulicznych plakatów wyborczych oraz z materiałów reklamowo-propagandowych zamieszczanych w mediach: prasie, telewizji i w Internecie.

Z recenzji prof. dra hab. Mieczysława Gajosa

Depuis environ quarante ans, l’analyse du discours politique joue un rôle prépondérant, notamment en France, où elle a toujours eu une riche tradition. C’est pourtant la première fois que l’analyse du discours s’est focalisée grâce à Agnieszka Woch, sur l’analyse comparative des slogans électoraux dans trois pays de l’Union Européenne : France, Italie et Pologne, en élargissant ainsi la perspective d’analyse. L’ouvrage de Agnieszka Woch vient donc combler un manque et s’inscrit dans le sillage du renouveau d’intérêt pour l’analyse du discours politique [...] Entamant la discussion par un aperçu des définitions, Agnieszka Woch continue par un état présent de recherches sur l’analyse du discours politique, notamment en France. [...] L’objectif général de la deuxième partie de la thèse, [...] est d’étudier ainsi que de classifier les slogans en tant que formes phrastiques. L’auteure y est convaincante par une analyse formelle parfaitement concise. Comme la plus grande partie de slogans prend la forme de phrases simples, Agnieszka Woch se résout à typologiser ces slogans à base de construction attributive, complétive et circonstancielle dont la forme peut être pleine ou elliptique. Dans cette analyse microstructurelle, l’auteure arrive à constater quelques différences entre les trois langues.

Z recenzji prof. dr hab. Sybille Große

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: