Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Prace językoznawcze

okładka

Magdalena SZEFLIŃSKA, Sources et formes d'amplifications dans les traductions littéraires du français en polonais

„Praca, mimo pewnych uwag krytycznych, przedstawia niepodważalne walory poznawcze i naukowe. Jestem przekonana, że analiza przypadków amplifikacji, w przekładzie tekstów literackich i próba ich klasyfikacji, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, na terenie teorii przekładu.

okładka

Marek BARAN, Metáforas cristalizadas en terminologias de lengua española

Autor pracy na obszarze słownictwa biologicznego i botanicznego, medycznego, informatycznego, ekonomicznego i odnoszącego się do problematyki morskiej, bada problematykę metafory, po którą użytkownicy języka sięgają tworząc terminologię [...].

okładka

Magdalena LIPIŃSKA, Les proverbes prototypiques polonais et français

„Jest to, wedle mojej wiedzy, pierwsza próba w Polsce ujęcia problematyki tytułowej. [...] Do podstawowych zalet omawianej monografii należy klarowność i przejrzystość koncepcji, staranne przygotowanie aparatury pojęciowej, rzeczowość analizy i poprawność wnioskowania.

okładka

Artur GAŁKOWSKI, Connettivi nella comunicazione pastorale...

„[...] rozprawa podejmuje problematykę konektorów argumentacyjnych i sygnałów dyskursywnych w listach pasterskich i homiliach dwu wybranych kardynałów włoskich: Giovanniego Battisty Montiniego i Carlo Marii Martiniego.

okładka

Andrzej Maria LEWICKI, Studia z teorii frazeologii

Profesor dr hab. Andrzej Maria Lewicki należy do grona najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie frazeologii. Jego Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej wyznaczyło polskim badaniom frazeologicznym zupełnie nowe kierunki (np. badania frazeologii z zastosowaniem narzędzi informatycznych).

okładka

Wojciech CHLEBDA, Elementy frazematyki

Profesor dr hab. Wojciech Chlebda jest wybitnym specjalistą w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego, w tym zwłaszcza frazeologii. Wydane po raz pierwszy 12 lat temu jego Elementy frazematyki otworzyły miejsce dla badań połączeń wyrazowych do tamtej pory w pracach frazeologicznych w zasadzie pomijanych.

okładka

Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, „Cherlacy z sercem oziębłym” - o języku pism i mów Józefa Piłsudskiego

„[...] Nie jest to wyczerpująca monografia (brak np. analizy na poziomie tekstu, bardzo ważnej dla przemówień i innych dłuższych wypowiedzi), lecz bardzo poprawnie przeprowadzone rozważania „o języku pism i mów” wybranego autora.

okładka

Anna TYRPA, Frazeologia Somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich

Termin frazeologia somatyczna przyjął się na dobre w polskich badaniach frazeologicznych jako określenie utartych połączeń wyrazowych, zawierających leksemy wskazujące na części ciała.

okładka

Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki, pod redakcją Grażyny Vetulani

Niniejszy tom z serii Prace Językoznawcze dedykowany jest profesorowi Józefowi Sypnickiemu, wybitnemu specjaliście w zakresie językoznawstwa ogólnego i romańskiego oraz badań konfrontatywnych polsko-francuskich.