Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Literaturoznawstwo

okładka

Norme, normativité, transgression, pod redakcją Anny BOCHNAKOWEJ, Agnieszki MARDUŁY, Teresy TOMASZKIEWICZ

Le présent volume rassemble 41 communications présentées dans le cadre du XIe séminaire de l’École doctorale, organisé à Cracovie du 15 au 18 au octobre 2006 par l’Association « Plejada » et l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne, en coopération avec nos collègues hongrois, slovaques et tchèques et avec le soutien de l’Ambassade de France en Pologne.

okładka

Krzysztof BOGACKI, Anthologie de l'ancien français

Antologia tekstów starofrancuskich ze słownikiem trudniejszych form. Opracowana przez wybitnego specjalistę w zakresie historii języka francuskiego. Do wykorzystania na zajęciach z gramatyki historycznej języka francuskiego i nie tylko.

okładka

Collectanea Philologica XIII, pod redakcją Jadwigi CZERWIŃSKIEJ, Joanny SOWY

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej.

okładka

Henk DE BERG, Teorie Freuda a badania literaturoznawcze i kulturowe, wprowadzenie do problematyki

De Berg to popularyzator Freuda, w przystępny i plastyczny sposób wyjaśnia, czym jest psychoanaliza, opowiada o jej początkach i genezie, tłumaczy podstawowe jej pojęcia, takie jak świadomość, nieświadomość, przedświadomość, regresja, opór, przeniesienie, zgęszczenie, wreszcie id, ego i superego.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Rimbaud, son silence et le bruit de nos paroles

L’être de Rimbaud nous parvient recouvert des fortes poussières du mythe — mythe non pas issu de l’inconscient collectif, mais élaboré par l’intérêt des consciences individuelles. Le faux, l’improbable, le scandaleux vont très vite durcir en coquille autour d’un être dont le noyau nous apparaît de plus en plus enfoui.

okładka

Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire. État des lieux et nouvelles solutions, pod redakcją Teresy JAROSZEWSKIEJ

Ce volume rassemble les actes du colloque-atelier international organisé par L’Association académique des romanistes polonais « Plejada » et la Chaire de Philologie Romane de l’Université de Łódź, avec le soutien de l’Ambassade de France. Le colloque s’est tenu les 13 et 14 novembre 2009 à Łódź et a eu pour thème « Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire: état des lieux et nouvelles solutions ».

okładka

Hanna JAXA-ROŻEN, Feministyczna krytyka literacka. Krótkie wprowadzenie

[W książce] omówione zostają najbardziej wyraziste modele krytyki, a następnie wybrane kategorie, do których odnoszą się badaczki i badacze. Na tych kategoriach ufundowane zostały pojęcia i procedury związane z podmiotowością, narracją, płcią tekstu.

okładka

La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, pod redakcją Anny KIELISZCZYK, Ewy PILECKIEJ

Le présent volume réunit les communications prononcées lors de l’Ecole doctorale qui s’est tenue à Varsovie, du 24 au 27 septembre 2008. Les articles publiés résultent des recherches menées par l’Association académique des romanistes polonais Plejada, l’Association des romanistes tchèques Gallica et les universitaires hongrois.

okładka

Renata KRUPA, Ktoś powinien czuwać, pilnować nawet tej pustki. Problematyka twórczości Henryka Grynberga

Dominującym zagadnieniem pisarstwa Henryka Grynberga pozostaje ludzka krzywda, rejestrowana zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i rodzinnym, a także krzywda całych wspólnot terytorialnych.

okładka

Francophonie et Interculturalité, pod redakcją Jerzego LISA i Teresy TOMASZKIEWICZ

Les études publiées dans le présent volume sont le résultat des recherches menées conjointement par l'Association académique des romanistes polonais Plejada, l'Association des romanistes tchèques Gallica ainsi que les universitaires hongrois.

okładka

Il viaggio come realtà e come metafora, pod redakcją Justyny ŁUKASZEWICZ i Davide ARTICO

La nostra civiltà è stata determinata nel corso dei secoli da generazioni di viaggiatori, esploratori, mercanti ed emigranti.

okładka

Xięga erazmiańska, pod redakcją Jerzego MADEJSKIEGO, Andrzeja SKRENDY & Agaty ZAWISZEWSKIEJ

[...] Tom bardzo korzystnie wyróżnia się spośród innych zbiorów prac dedykowanych. Co prawda, zachowuje właściwą dla tego rodzaju książek cechę tematycznej, problemowej i stylistyczno-gatunkowej varietas. Jego zaletą jest jednak wyrazisty, czytelny i konsekwentnie przeprowadzony zamysł redakcyjny, który zapewnia spójność całej książce.

okładka

Eliza MAŁEK, ПЕРВЫЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРЕВОД АПОФЕГМАТ БЕНЯША БУДНОГО. Исследование и издание текста

Literatura staropolska — o czym warto przypominać — wywarła bardzo znaczący wpływ na piśmiennictwo rosyjskie u progu epoki nowożytnej. Sięgając po utwory polskich autorów bądź polskie wersje dzieł literatury zachodnioeuropejskiej, Rosjanie zapoznawali się z nieznanymi gatunkami, przyswajali nowe techniki narracyjne, nowe wątki i motywy, zapoznawali się z nowymi ideami...

okładka

Isabelle MERGAULT, Aymé i jego rozum czyli Racje miłości

okładka

Jolanta RACHWALSKA von REJCHWALD, Entre le dehors et le dedans. étude du motif de la fenêtre chez Barbey d'Aurevilly, Flaubert et Zola

Jest to pogłębione studium semiologiczne bardzo istotnego motywu tematycznego (motywu okna) obecnego w niemal całej literaturze narracyjnej XIX w, dokonane na przykładzie twórczości powieściowej trzech pisarzy francuskich, dość bliskich sobie chronologicznie (Jules Barbey d'Aurevilly, Gustave Flaubert, Emile Zola), jednakże reprezentujących kolejne etapy rozwoju francuskiej literatury powieściowej.

okładka

Agata SOBCZYK, Les jongleurs de Dieu. Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale

okładka

Monika SURMA-GAWŁOWSKA, Isabella Andreini: tra teatro e accademia. Saggio su un'Innamorata della Commedia dell'arte

Książka zatytułowana „Isabella Andreini: między teatrem i akademią” poświęcona jest szesnastowiecznej włoskiej poetce i aktorce komedii dell'arte.

okładka

Zgubić się i odnaleźć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, pod redakcją Moniki SURMY-GAWŁOWSKIEJ

Tom, który oddajemy w ręce Czytelników staowi owoc VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich. Odbyło się ono w grudniu 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a poświęcone było motywom błądzenia i choroby oraz ikoniczności w dawnych literaturach romańskich.

okładka

Aleksandra WIERUCKA, Dobra Czarownica Zachodu. Wątki antropologiczne w twórczości Ursuli K. Le Guin

Praca Aleksandry Wieruckiej ma wiele walorów dodatnich, a najważniejszym z nich jest umiejętność ogarnięcia całokształtu bogatej i zróżnicowanej gatunkowo twórczości amerykańskiej pisarki w taki sposób, by wydobyć z jej osiągnięć twórczych to, co uniwersalne, ogólnoludzkie oraz to, co jednostkowe, indywidualne.

okładka

Nie tylko Wschód, pod redakcją Agaty ZAWISZEWSKIEJ i Anety BORKOWSKIEJ

[Zebrane artykuły] stanowią [...] ciekawe uzupełnienie tego, co w latach powojennych pisano o stosunkach polsko-rosyjskich. Okazuje się [...], że prasa polska tego czasu potrafiła przemycać informacje „nieprawomyślne” i że robiła to sprawnie. Dzięki temu można zweryfikować pogląd, że pisma oficjalne nie informowały o twórczości dysydentów czy o nurcie krytycznym w literaturze sowieckiej - a tak przedstawiali to dotychczas badacze relacji polsko-rosyjskich.

okładka

Nie tylko Zachód, pod redakcją Agaty ZAWISZEWSKIEJ i Anety BORKOWSKIEJ

Badacze uczestniczący w tym tomie stosują nowe narzędzia badawcze, wykraczają poza obszar tradycyjnych studiów porównawczych. [...] Pojawia się tematyka kobieca, obozowa, religijna, tematyka „małych literatur” - okazuje się, że alternatywne sposoby czytania tych nurtów obecne były w polskim życiu kulturalnym właśnie na łamach czasopism, gdzie przyswajano pozornie mało znaczących, niewygodnych lub opacznie interpretowanych w PRL-u pisarzy, jak Colette czy Celan.