Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — C

okładka

Collectanea Philologica XIII, pod redakcją Jadwigi CZERWIŃSKIEJ, Joanny SOWY

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej.

okładka

Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, „Cherlacy z sercem oziębłym” - o języku pism i mów Józefa Piłsudskiego

„[...] Nie jest to wyczerpująca monografia (brak np. analizy na poziomie tekstu, bardzo ważnej dla przemówień i innych dłuższych wypowiedzi), lecz bardzo poprawnie przeprowadzone rozważania „o języku pism i mów” wybranego autora.

okładka

Artur GAŁKOWSKI, Connettivi nella comunicazione pastorale...

„[...] rozprawa podejmuje problematykę konektorów argumentacyjnych i sygnałów dyskursywnych w listach pasterskich i homiliach dwu wybranych kardynałów włoskich: Giovanniego Battisty Montiniego i Carlo Marii Martiniego.

okładka

Cesarstwo Bizantyńskie, pod redakcją Piotra KRUPCZYŃSKIEGO i Mirosława J. LESZKI

Książka stanowi zbiór dwunastu studiów poświęconych dziejom, religii czy ogólnie kulturze bizantyńskiej. Studia obejmują różne aspekty rzeczywistości bizantyńskiej: typowo polityczne, ale też prawnicze, literackie, religijne czy medyczne. Wszystkie dotyczą Cesarstwa Bizantyńskiego na całej jego przestrzeni chronologicznej, poczynając od IV wieku aż do epoki Paleologów.

okładka

Andrzej ZYCHLA, Critical Analysis Of Collins BGW Polish-English, English-Polish Dictionary (CBGWD)

What follows is an updated and re-written version of my MA thesis completed in 1998 and concerned with critical analysis of the first edition (1998) of Collins BGW Polish-English, English-Polish Dictionary (CBGWD) written under the supervision of professor Ben Paflin (Adam Mickiewicz University, Poznań).