Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — H

okładka

Krzysztof KAMIŃSKI, Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego

Humanizm chrześcijański prof. dra Stefana Swieżawskiego jest formą światopoglądu, która zawiera w sobie pewne zapatrywania, wartości i postawy respektujące tolerancję, poszanowanie jednostki ludzkiej, jej wolność, postawę humanitarną jako niezwiązaną racjami narodowymi, szacunek dla godności osoby ludzkiej, uznanie różnorodności w obrębie chrześcijaństwa.

okładka

Justyna WESOŁA, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej

Wciąż nie do końca wyjaśniona natura wykrzykników (...) sprawia, że ich definicja pozostaje dotychczas przedmiotem dyskusji. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania tymi jednostkami zaowocował stosunkowo licznymi opracowaniami na temat wykrzykników i przyczynił się do znacznego rozwoju wiedzy o ich właściwościach fonetycznych, morfologicznych, składniowych, semantycznych i pragmatycznych.