Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — I

okładka

Jean-François DELAUNAY, Itinéraire Grec

Najnowszy tomik wierszy współczesnego francuskiego poety i dramatopisarza Jean-François Delaunay'a bogato ilustrowany grafikami Jean-Paul Goujona.

okładka

Olga GŁÓWKO, Idee romantyzmu w „Nocach rosyjskich” Włodzimierza Odojewskiego

Olga Główko studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (1967). Od roku 1967 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W jej dorobku naukowym liczącym około dwudziestu artykułów dominuje problematyka z zakresu historii literatury rosyjskiej XIX wieku. Istotnym nurtem zainteresowań Olgi Główko jest także teoria literatury.

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej

Frazeologiczne podsystemy trzech zasadniczych grup pokrewnych języków słowiańskich (zachodniej: polski, wschodniej: rosyjski, południowej: chorwacki) dotychczas nie były poddawane lingwistycznej konfrontacji na dużą skalę. Żadne z opracowań nie miało charakteru monograficznego ani nie było oparte na różnorodnym materiale przykładowym.

okładka

Monika SURMA-GAWŁOWSKA, Isabella Andreini: tra teatro e accademia. Saggio su un'Innamorata della Commedia dell'arte

Książka zatytułowana „Isabella Andreini: między teatrem i akademią” poświęcona jest szesnastowiecznej włoskiej poetce i aktorce komedii dell'arte.

okładka

Jan WAWRZYŃCZYK, Inny Doroszewski

Któż nie zna „Doroszewskiego”? Wykształceni poloniści, adepci polonistyki, a także studenci filologii obcych, to podstawowe kategorie użytkowników (by tak rzec, zawodowych) tego wielkiego osiągnięcia polskiej leksykografii 2. poł. XX w. Prócz nich oczywiście sięgali i wciąż sięgają do „Doro­szewskiego” niefilolodzy, dzien­nikarze, publicyści, literaci itp., twórcy tekstów, każdy, kto jest wrażliwy na polskie słowo, jego piękno i bogactwo.