Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — J

okładka

Harry DUDA, Jeremiasza treny, czyli skargi, narzekania i lamentacje wierszem przez Harry'ego Dudę

HARRY DUDA, ur. w 1944 r. - zamieszkały w Opolu poeta, prozaik i publicysta, autor trzydziestu książek, w tym kilkunastu zbiorów poezji. Od lat zgłębia i poetycko wyraża tematykę biblijną - m.in. ujął w poetyckie strofy wszystkie księgi mądrościowe (dydaktyczne) Starego Testamentu i Skargi Jeremiasza.

okładka

Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod redakcją Ireny JAROS

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej nt. Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, zorganizowanej przez Dialektologiczne Koło Naukowe, działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Dialektologii Polskiej. Tytuł publikacji nawiązuje do tematu sesji, ktorej celem było spotkanie młodzieży studenckiej z różnych ośrodków akademickich zainteresowanej językoznawstwem.

okładka

Agata SOBCZYK, Les jongleurs de Dieu. Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Język emocji

Celem niniejszej pracy jest ukazanie i zbadanie swoistości pozornie ekwiwalentnego wycinka systemów leksykalno-semantycznych trzech języków pokrewnych: polskiego, rosyjskiego i serbsko-chorwackiego, odnoszącego się do pojęcia emocji [...]

Strach i gniew uważane są za główne, podstawowe emocje ludzkie, wrodzone, „dane przez naturę”, wspólne wszystkim ludziom i przejawiające się od pierwszych dni życia.

okładka

Piotr WIERZCHOŃ, Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984. Tylko sto przykładów

W roku 2005 średnia temperatura powietrza w lipcu mierzona na Kasprowym Wierchu wynosiła 8,5°C, natomiast z językoznawczego punktu widzenia wydarzeniem wartym w tym miejscu wzmianki stała się publikacja trzeciej już pracy w serii Sond słownikowych autorstwa A. Bogusławskiego, tym razem z M. Danielewiczową.