Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — T

okładka

Henk DE BERG, Teorie Freuda a badania literaturoznawcze i kulturowe, wprowadzenie do problematyki

De Berg to popularyzator Freuda, w przystępny i plastyczny sposób wyjaśnia, czym jest psychoanaliza, opowiada o jej początkach i genezie, tłumaczy podstawowe jej pojęcia, takie jak świadomość, nieświadomość, przedświadomość, regresja, opór, przeniesienie, zgęszczenie, wreszcie id, ego i superego.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Thomas Becket

Dramat francuskiego autora, poświęcony wielkiej postaci Tomasza Becketa. Przywołanie wydarzeń sprzed lat stanowi pretekst do rozważań nad zderzeniem rzeczywistości boskiej ze światem ludzi. Refleksja nad wartością cierpienia i męczeństwa.

okładka

Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, pod redakcją Beaty GROCHALI i Edyty PAŁUSZYŃSKIEJ

Rok 2014 to dla Pani Profesor Bożeny Ostromęckiej-Frączak rok szczególny. Jest to także rok szczególny dla nas – Jej uczniów, współpracowników, przyjaciół. Niniejszy tom to nasz prezent dla Szacownej Jubilatki.

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym

W prezentowanej czytelnikom książce podjąłem się zadania, jakim jest taksonomiczny opis podstawowych kategorii lingwistyki mowy: funkcji języka, odmian społecznych języka, aktów mowy oraz aspektów rozumienia tekstu. Wybitny rosyjski filozof, autor oryginalnej teorii systemów J.A. Urmancev pisał, że wyodrębnienie ze środowiska obiektów jako obiektów-systemów według kryteriów: elementy pierwiastkowe, relacje jedności oraz reguły kompozycji, w pewnym stopniu warunkuje ograniczony sposób poznawania rzeczywistości, ponieważ przy tym abstrahuje się od powiązań między obiektem a jego otoczeniem.

okładka

Andrzej KUDRA, Tekst i tekstowość w perspektywie konceptualnej

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań tekstologicznych było pytanie: Czy zamknięta książka jest tekstem? Moja odpowiedź brzmi: nie.

okładka

Kurt OESTERLE, Telewidz na gościnnych występach czyli jak uczyłem się poznawać świat

Kurt Oesterle urodził się w 1955 r. w Oberrot w Północnej Badenii-Wirtembergii. Studiował literaturę, historię i filozofię. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Od 1988 r. zajmuje się głównie literaturą.

okładka

Barbara WALKIEWICZ, Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques

Autorka formułuje na wstępie trzy cele, do których zmierza. Po pierwsze, chce opisać mechanizm gier słownych, po drugie, zanalizować czynniki determinujące ich zróżnicowanie pragmatyczne. Trzecim zadaniem jest porównanie alternacji: konotacja/denotacja w trzech bardzo różniących się od siebie kontekstach, jakimi są dzieło literackie (Gargantua i Pantagruel F. Rabelais), slogan reklamowy i mot d'esprit.