Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — ż

okładka

Katarzyna STANKIEWICZ, Anna ŻUREK, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe

Co ukrywa się pod pozornie neutralnym kształceniem językowym? (...) Jakie treści niejawne towarzyszą nauczaniu polskiego i niemieckiego jako języków obcych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

okładka

Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ, Aurelii KLIMKIEWICZ, Alicji ŻUCHELKOWSKIEJ

Niniejsza Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej jest ukoronowaniem projektu zatytułowanego: „Transfer współczesnych literatur mniejszości frankofońskich Kanady na język polski”, który zaczął być realizowany jesienią 2005 roku. [Antologia] składa się z fragmentów tłumaczonych tekstów. W sumie dokonano wyboru 14 różnych tekstów lub ich fragmentów współczesnych autorów Kanadyjskich, pochodzących z pięciu regionów: Akadia (Nowy Brunszwik), Alberta, Manitoba, Ontario i Saskatchewan.

okładka

Anna ŻUREK, Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców

Praca Anny Żurek dotyczy grzecznościowych aktów mowy cudzoziemców uczących się języka polskiego. Ponieważ zagadnienie to jest bardzo rozległe, autorka ograniczyła się do zbadania pięciu funkcji grzecznościowych: powitania, pożegnania, podziękowania, przepraszania oraz proszenia.