Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Anna ŻUREK, Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców
Łask 2008

ISBN 978-83-60178-59-1
stron 272
format: 15,0 × 24,5 cm
oprawa: miękka matowa

kup
cena detaliczna: 38,00
cena z rabatem: 32,30

Praca Anny Żurek dotyczy grzecznościowych aktów mowy cudzoziemców uczących się języka polskiego. Ponieważ zagadnienie to jest bardzo rozległe, autorka ograniczyła się do zbadania pięciu funkcji grzecznościowych: powitania, pożegnania, podziękowania, przepraszania oraz proszenia. Jej dociekania mają charakter deskryptywno-kontrastywny i wpisują się w nurt szeroko rozumianej pragmatyki międzyjęzykowej. [...]

Na podkreślenie i uznanie zasługuje przecież fakt, że [...] Anna Żurek zaproponowała — zbudowany na podstawie dotychczasowego dorobku lingwistycznego i glottodydaktycznego — własny model językowej sprawności komunikacyjnej, niewątpliwie użyteczny w badaniach nad grzecznościowymi aktami mowy cudzoziemców uczących się języka polskiego.

Z recenzji prof. dra hab. Jana Miodka

Praca [...] nawiązuje w sposób znaczący do badań prowadzonych w ostatnich latach na całym świecie przez socjo- i pragmalingwistów oraz przez specjalistów z młodej dziedziny wiedzy, jaką jest komunikacja międzykulturowa. [...] Nie tylko rozwija naszą wiedzę o etykietalnym fragmencie języka polskiego wśród cudzoziemców, ale i ma znaczenie praktyczne, daje bowiem ważne wskazówki dotyczące procesu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego. [...] Przynosi zatem ważne wnioski praktyczne, które będą wykorzystywane w bieżącej nauce języka polskiego przez studentów obcych. Już teraz można powiedzieć, że [...] to swoisty podręcznik etykiety grzecznościowej. [...] Zresztą można na nim uczyć w ogóle zachowań rytualnych współczesnych Polaków.

Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Ożoga

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: