Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — H

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 1

[...] Autorzy nie tylko tak zdecydowanie zainicjowali w polskiej literaturze językoznawczej idee komunikatywizmu, ale również znakomicie przełożyli je na pełną polską gramatykę komunikacyjną [...]

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 2

[...] Oba tomy Wprowadzenia... stanowią pierwszy w literaturze lingwistycznej wykład gramatyki komunikacyjnej. Tom 2 poświęcony jest opisowi poziomu interakcyjnego oraz poziomu organizacji tekstu.

okładka

Grażyna HABRAJSKA, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu

Książka stanowi jedną z części cyklu prac, obok książek Aleksego Awdiejewa Gramatyka interakcji werbalnej (2004) i Elżbiety Laskowskiej Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym (2004), rozwijających wybrane zagadnienia pozostające w kręgu metodologii gramatyki komunikacyjnej, której koncepcję szkicowo przedstawił w 1991 roku Aleksy Awdiejew [1991a], a wybrane fragmenty prezentował niemal we wszystkich swoich publikacjach.

okładka

Mechanizmy perswazji i manipulacji, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Oddajemy do rąk czytelników pierwszą część tekstów, stanowiących „zwiastun” rozważań poświęconych mechanizmom tworzenia i stosowania perswazji i manipulacji.

okładka

Rozmowy o komunikacji 1, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Interesująca, ważna i potrzebna wymiana myśli miedzy naukowcami - nauczycielami akademickimi, zajmującymi się nie tylko profesjonalnie, ale i z pasją badawczą językiem jako narzędziem komunikacji wartościowaniem w języku i tekstach, relacjami międzyludzkimi. Wydaje się, że dziś - może bardziej niż kiedykolwiek - poważna, głęboka refleksja intelektualna na podjęty tu temat jest pilnie potrzebna życiu politycznemu w Polsce.

okładka

Rozmowy o komunikacji 2, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Przedstawione do recenzji teksty stanowią dojrzały, interesujący dyskurs naukowy poświęcony motywacji psychologicznej i kulturowej w komunikacji. Tworzą spójną całość, w obrębie której ukazane zostały mechanizmy operowania obrazami mentalnymi i symbolami kolektywnymi oraz ich roli w procesie komunikacji.

okładka

Rozmowy o komunikacji 3, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

[...] Problemy komunikacji społecznej to spójny zbiór inspirujących, bogatych merytorycznie rozważań, skupiających uwagę czytelnika na problemach komunikacji społecznej, formułowanych w różnorodnych perspektywach metodologicznych, a także świetnie ugruntowanych we współczesnych kontekstach empirycznych.

okładka

Rozmowy o komunikacji 4, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Ciekawe i nowatorskie dla całego tomu jest bazowanie Autorów na najnowszych teoriach z dziedziny lingwistyki i odejście od tradycyjnych, w większości sfalsyfikowanych koncepcji, na korzyść pokazania konkretnych zastosowań aktualnych teorii na materiale rzeczywiście przebiegających komunikacji.