Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — M

okładka

Norme, normativité, transgression, pod redakcją Anny BOCHNAKOWEJ, Agnieszki MARDUŁY, Teresy TOMASZKIEWICZ

Le présent volume rassemble 41 communications présentées dans le cadre du XIe séminaire de l’École doctorale, organisé à Cracovie du 15 au 18 au octobre 2006 par l’Association « Plejada » et l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne, en coopération avec nos collègues hongrois, slovaques et tchèques et avec le soutien de l’Ambassade de France en Pologne.

okładka

Wojciech CHLEBDA, Walerij M. MOKIJENKO, Swietłana G. SZULEŻKOWA, Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów

Autorami [...] słownika są wybitni językoznawcy rusycyści o znanym w środowisku naukowym dorobku badawczym, którzy tym razem przygotowali nowość - słownik skrzydlatych słów dwujęzyczny, co jest bardzo rzadko praktykowane, a już zwłaszcza na polskim gruncie.

okładka

Xięga erazmiańska, pod redakcją Jerzego MADEJSKIEGO, Andrzeja SKRENDY & Agaty ZAWISZEWSKIEJ

[...] Tom bardzo korzystnie wyróżnia się spośród innych zbiorów prac dedykowanych. Co prawda, zachowuje właściwą dla tego rodzaju książek cechę tematycznej, problemowej i stylistyczno-gatunkowej varietas. Jego zaletą jest jednak wyrazisty, czytelny i konsekwentnie przeprowadzony zamysł redakcyjny, który zapewnia spójność całej książce.

okładka

Eliza MAŁEK, ПЕРВЫЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРЕВОД АПОФЕГМАТ БЕНЯША БУДНОГО. Исследование и издание текста

Literatura staropolska — o czym warto przypominać — wywarła bardzo znaczący wpływ na piśmiennictwo rosyjskie u progu epoki nowożytnej. Sięgając po utwory polskich autorów bądź polskie wersje dzieł literatury zachodnioeuropejskiej, Rosjanie zapoznawali się z nieznanymi gatunkami, przyswajali nowe techniki narracyjne, nowe wątki i motywy, zapoznawali się z nowymi ideami...

okładka

Współczesne odmiany języka narodowego, pod redakcją Kazimierza MICHALEWSKIEGO

Zmiany w sposobie komunikowania się, związane z pojawieniem się nowych technicznych środków przekazu (...), z przeobrażeniem występujących już wcześniej (...), powodują powstawanie kolejnych odmian języków etnicznych i modyfikowanie wcześniej istniejących.

okładka

Tadeusz MIŁKOWSKI, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami.

Najnowsza książka dr Miłkowskiego [...] jest [...] pierwszym opracowaniem monograficznym o wzajemnych odniesieniach pomiędzy Kościołem a państwem i społeczeństwem na przestrzeni ostatnich dwóch wieków.