Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Semiosis Lexicographica

okładka

Barbara KRUCKA, Kontrasty polsko-rysyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji

Przedmiotem pracy jest analiza podobieństw i różnic w zakresie morfologii polskiej i rosyjskiej. Na tle możliwie wyczerpująco scharakteryzowanych i porównanych kategorii słowotwórczych i fleksyjnych przedstawiłam błędy rosyjskojęzycznych Polaków ze Wschodu uczących się przez rok języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi.

okładka

Andrzej ZYCHLA, Critical Analysis Of Collins BGW Polish-English, English-Polish Dictionary (CBGWD)

What follows is an updated and re-written version of my MA thesis completed in 1998 and concerned with critical analysis of the first edition (1998) of Collins BGW Polish-English, English-Polish Dictionary (CBGWD) written under the supervision of professor Ben Paflin (Adam Mickiewicz University, Poznań).

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Polsko-rosyjskie materiały leksykograficzne

Ta broszurka zawiera garść izolowanych obserwacji przekładowych, które dotyczą narzucających mi się jako prawdopodobnie trafne (chciałbym wierzyć, że najtrafniejsze), ze względu na określone sytuacje, rosyjskich translatów niektórych polskich wyrażeń (jako translandów).

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych

Praca prof. Andrzeja Bogusławskiego o mowosocjotechnice miała znamienną przygodę. Autor mógł posłusznie przyjąć decyzję osób, które odmówiły jej druku, i schować swój tekst do szuflady, podrzeć go, zapomnieć o nim itp. Nie wybrał jednak milczenia; milczenie oznacza zgodę (qui tacet - jak wiadomo - consentire videtur).

okładka

Marek IWANOWSKI, Einführung in die Validation des „Polnisch-deutschen Wörterbuchs der Neologismen“ Harrassowitz Verlag 2007

Letztens wurde ich auf ein Buch des deutsch-polnischen Autorenteams: Erika Worbs, Andrzej Markowski und Andreas Meger [Worbs, Markowski, Meger 2007], herausgegeben vom im wissenschaftlichen Milieu allgemein und insbesondere für seine Verdienste um Linguistik und Slawistik bekannten Harrassowitz Verlag, aufmerksam, landläufig einst mit dem (geografisch-politischen und zugleich wertenden) Beinamen westdeutsch versehen. In vorliegender Arbeit verwende ich für die Bezeichnung jenes Wörterbuchs das aus seinem Titel hervorgehende Akronym PDWN = Polnisch-Deutsches Wörterbuch der Neologismen.