Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — E

okładka

Études françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives, pod redakcją Elżbiety BIARDZKIEJ

Les changements vécus par les pays de l’Εurope Centrale et Orientale après 1989 ont touché également l’enseignement. En réponse aux modifications du marché du travail, des réformes d’études ont été entreprises dès 1990 par les écoles supérieures dans tous ces pays.

okładka

Wojciech CHLEBDA, Elementy frazematyki

Profesor dr hab. Wojciech Chlebda jest wybitnym specjalistą w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego, w tym zwłaszcza frazeologii. Wydane po raz pierwszy 12 lat temu jego Elementy frazematyki otworzyły miejsce dla badań połączeń wyrazowych do tamtej pory w pracach frazeologicznych w zasadzie pomijanych.

okładka

Anna DĄBROWSKA, Eufemizmy współczesnego języka polskiego

Praca [...] składa się z trzech dużych zasadniczych części. Pierwszą tworzą dwa rozdziały teoretyczne - o tabu językowym oraz eufemizmie i sposobach jego pojmowania.

okładka

Agnieszka GICALA, Expressing the Inexpressible in Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of “The Cloud of Unknowing”.

[...] Agnieszka Gicala postawiła sobie dwa cele. Pierwszym była analiza metaforycznej struktury czternastowiecznego angielskiego anonimowego traktatu mistycznego The Cloud of Unknowing (Obłok niewiedzy). Ponieważ teorią językoznawczą, w obrębie której najpełniej zbadano procesy metaforyzacji, jest językoznawstwo kognitywne, Autorka wykorzystała w swej analizie instrumentarium metodologiczne właśnie językoznawstwa kognitywnego, w szczególności zaś teorię metafory i schematów [obrazowych] Lakoffa i Johnsona, teorię amalgamatów pojęciowych Fauconniera i Turnera [...].

okładka

Marek IWANOWSKI, Einführung in die Validation des „Polnisch-deutschen Wörterbuchs der Neologismen“ Harrassowitz Verlag 2007

Letztens wurde ich auf ein Buch des deutsch-polnischen Autorenteams: Erika Worbs, Andrzej Markowski und Andreas Meger [Worbs, Markowski, Meger 2007], herausgegeben vom im wissenschaftlichen Milieu allgemein und insbesondere für seine Verdienste um Linguistik und Slawistik bekannten Harrassowitz Verlag, aufmerksam, landläufig einst mit dem (geografisch-politischen und zugleich wertenden) Beinamen westdeutsch versehen. In vorliegender Arbeit verwende ich für die Bezeichnung jenes Wörterbuchs das aus seinem Titel hervorgehende Akronym PDWN = Polnisch-Deutsches Wörterbuch der Neologismen.

okładka

Anna KIELISZCZYK, De l'explication à la justification dans l'avant-propos

Problematyką monografii [...] jest funkcjonowanie wyjaśnienia (explication) i uzasadnienia lub usprawiedliwienia (justificałion) - najważniejszych elementów słowa wstępnego, jakie do czytelników kieruje sam autor danej publikacji.

okładka

L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, pod redakcją Magdaleny LIPIŃSKIEJ

Le livre «L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes» contient les textes de linguistes polonais et étrangers, aussi bien ceux d’auteurs classiques de la parémiologie et de la phraséologie, que les productions de jeunes et brillants scientifiques.

okładka

Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner, pod redakcją Jerzego LISA i Teresy TOMASZKIEWICZ

Tom zawiera artykuły młodych badaczy, którzy wzięli udział w międzynarodowym seminarium doktorantów, zorganizowanym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, między 18 a 20 września 2003 roku.

okładka

Natalia PAPROCKA, Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir.

Autorka wykazała się [...] dojrzałością teoretyczną, wnikliwością i przejrzystością przeprowadzonych analiz oraz konsekwentną realizacją przyjętych założeń metodologicznych. W wielu fragmentach pracy podchodzi krytycznie do zastanych rozwiązań i wysuwa własne, twórcze propozycje. Wartość pracy podnosi także jej nienaganność formalna, przejrzystość i jasność.

okładka

Jolanta RACHWALSKA von REJCHWALD, Entre le dehors et le dedans. étude du motif de la fenêtre chez Barbey d'Aurevilly, Flaubert et Zola

Jest to pogłębione studium semiologiczne bardzo istotnego motywu tematycznego (motywu okna) obecnego w niemal całej literaturze narracyjnej XIX w, dokonane na przykładzie twórczości powieściowej trzech pisarzy francuskich, dość bliskich sobie chronologicznie (Jules Barbey d'Aurevilly, Gustave Flaubert, Emile Zola), jednakże reprezentujących kolejne etapy rozwoju francuskiej literatury powieściowej.