Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — R

okładka

Wojciech CHLEBDA, Walerij M. MOKIJENKO, Swietłana G. SZULEŻKOWA, Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów

Autorami [...] słownika są wybitni językoznawcy rusycyści o znanym w środowisku naukowym dorobku badawczym, którzy tym razem przygotowali nowość - słownik skrzydlatych słów dwujęzyczny, co jest bardzo rzadko praktykowane, a już zwłaszcza na polskim gruncie.

okładka

Jean-François DELAUNAY, L'Autobus - Autobus. La Morsure - Ukąszenie

Książka zawiera dwa pełne humoru utwory dramatyczne francuskiego pisarza.

okładka

Jean-François DELAUNAY, La route du rouge

Najnowszy tomik wierszy współczesnego francuskiego poety i dramatopisarza Jean-François Delaunay’a.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Rimbaud, son silence et le bruit de nos paroles

L’être de Rimbaud nous parvient recouvert des fortes poussières du mythe — mythe non pas issu de l’inconscient collectif, mais élaboré par l’intérêt des consciences individuelles. Le faux, l’improbable, le scandaleux vont très vite durcir en coquille autour d’un être dont le noyau nous apparaît de plus en plus enfoui.

okładka

Rosja Putina. Leksykon., pod redakcją Albina GŁOWACKIEGO i Alicji STĘPIEŃ-KUCZYŃSKIEJ

W publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelnika, znaleźć można omówienie tych aspektów sytuacji wewnętrznej współczesnej Rosji, które odnoszą się głównie do etapu transformacji systemowej, przypadającej na okres pierwszej kadencji prezydentury Wladimira Putina, tj. na lata 2000-2004.

okładka

Rozmowy o komunikacji 1, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Interesująca, ważna i potrzebna wymiana myśli miedzy naukowcami - nauczycielami akademickimi, zajmującymi się nie tylko profesjonalnie, ale i z pasją badawczą językiem jako narzędziem komunikacji wartościowaniem w języku i tekstach, relacjami międzyludzkimi. Wydaje się, że dziś - może bardziej niż kiedykolwiek - poważna, głęboka refleksja intelektualna na podjęty tu temat jest pilnie potrzebna życiu politycznemu w Polsce.

okładka

Rozmowy o komunikacji 2, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Przedstawione do recenzji teksty stanowią dojrzały, interesujący dyskurs naukowy poświęcony motywacji psychologicznej i kulturowej w komunikacji. Tworzą spójną całość, w obrębie której ukazane zostały mechanizmy operowania obrazami mentalnymi i symbolami kolektywnymi oraz ich roli w procesie komunikacji.

okładka

Rozmowy o komunikacji 3, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

[...] Problemy komunikacji społecznej to spójny zbiór inspirujących, bogatych merytorycznie rozważań, skupiających uwagę czytelnika na problemach komunikacji społecznej, formułowanych w różnorodnych perspektywach metodologicznych, a także świetnie ugruntowanych we współczesnych kontekstach empirycznych.

okładka

Rozmowy o komunikacji 4, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Ciekawe i nowatorskie dla całego tomu jest bazowanie Autorów na najnowszych teoriach z dziedziny lingwistyki i odejście od tradycyjnych, w większości sfalsyfikowanych koncepcji, na korzyść pokazania konkretnych zastosowań aktualnych teorii na materiale rzeczywiście przebiegających komunikacji.

okładka

Isabelle MERGAULT, Aymé i jego rozum czyli Racje miłości

okładka

Renata RODAK, Różne wcielenia negacji. O typach znaczeń negatywnych w procesie interpretacji wypowiedzeń przedstawiających

[Praca] stanowi bardzo interesującą monografię koncepcji negacji, [skupiającą się] przede wszystkim na jej wartości komunikacyjnej. Podporządkowanie analiz jednej naczelnej zasadzie — celowi komunikacyjnemu, pozwala na spójne i przejrzyste ujęcie tematu.

okładka

Tadeusz WIERZBICKI, Rozmowy intymne niekontrolowane

W hotelu tym znalazł się zupełnie przypadkowo. Wynajął pokój na jedną noc. Pokój był zadbany. Widać było, że ktoś tu niedawno przebywał. Kładąc się do łóżka, myślał – kto też mógł tu spać? Tyle razy mieszkał w hotelu i nigdy tego typu myśli nie nachodziły go.