Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — G

okładka

La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, pod redakcją Krzysztofa BOGACKIEGO i Teresy GIERMAK-ZIELIŃSKIEJ

Składająca się z dwóch części książka gromadzi artykuły odzwierciedlające aktualne zainteresowania badawcze polskich językoznawców romanistów, choć oczywiście nie stanowi kompletnej panoramy współczesnych badań romanistycznych w Polsce.

okładka

Mieczysław Henryk GAJOS, Plaisirs d'amour. Méthode de français par la chanson

Plaisirs d'amour to zestaw materiałów do nauczania języka francuskiego (podręcznik + płyta CD) opracowanych na podstawie pieśni i ballad francuskich. Podręcznik adresowany jest do uczniów, studentów i słuchaczy kursów języka francuskiego, którzy mają już za sobą 180-240 godzin nauki języka i chcieliby pogłębić swoje umiejętności językowe w sposób lekki, łatwy i przyjemny.

okładka

Artur GAŁKOWSKI, Connettivi nella comunicazione pastorale...

„[...] rozprawa podejmuje problematykę konektorów argumentacyjnych i sygnałów dyskursywnych w listach pasterskich i homiliach dwu wybranych kardynałów włoskich: Giovanniego Battisty Montiniego i Carlo Marii Martiniego.

okładka

Agnieszka GICALA, Expressing the Inexpressible in Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of “The Cloud of Unknowing”.

[...] Agnieszka Gicala postawiła sobie dwa cele. Pierwszym była analiza metaforycznej struktury czternastowiecznego angielskiego anonimowego traktatu mistycznego The Cloud of Unknowing (Obłok niewiedzy). Ponieważ teorią językoznawczą, w obrębie której najpełniej zbadano procesy metaforyzacji, jest językoznawstwo kognitywne, Autorka wykorzystała w swej analizie instrumentarium metodologiczne właśnie językoznawstwa kognitywnego, w szczególności zaś teorię metafory i schematów [obrazowych] Lakoffa i Johnsona, teorię amalgamatów pojęciowych Fauconniera i Turnera [...].

okładka

Rosja Putina. Leksykon., pod redakcją Albina GŁOWACKIEGO i Alicji STĘPIEŃ-KUCZYŃSKIEJ

W publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelnika, znaleźć można omówienie tych aspektów sytuacji wewnętrznej współczesnej Rosji, które odnoszą się głównie do etapu transformacji systemowej, przypadającej na okres pierwszej kadencji prezydentury Wladimira Putina, tj. na lata 2000-2004.

okładka

Olga GŁÓWKO, Idee romantyzmu w „Nocach rosyjskich” Włodzimierza Odojewskiego

Olga Główko studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (1967). Od roku 1967 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W jej dorobku naukowym liczącym około dwudziestu artykułów dominuje problematyka z zakresu historii literatury rosyjskiej XIX wieku. Istotnym nurtem zainteresowań Olgi Główko jest także teoria literatury.

okładka

Discurso sobre fronteras — fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano, pod redakcją Alfonsa GREGORI, Barbary STAWICKIEJ-PIRECKIEJ, Magdy POTOK, Amana ROSALES i Judyty WACHOWSKIEJ

La perspectiva conceptual del presente libro se basa esencialmente en el hecho de plantear el tema y el concepto de la frontera desde sus diferentes abordamientos, acepciones e interpretaciones dentro del humanismo polifacético y el pensamiento crítico del siglo XXI.

okładka

Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, pod redakcją Beaty GROCHALI i Edyty PAŁUSZYŃSKIEJ

Rok 2014 to dla Pani Profesor Bożeny Ostromęckiej-Frączak rok szczególny. Jest to także rok szczególny dla nas – Jej uczniów, współpracowników, przyjaciół. Niniejszy tom to nasz prezent dla Szacownej Jubilatki.

okładka

Standard et périphéries de la langue, pod redakcją Alicji KACPRZAK, Jean-Pierre GOUDAILLIER

Cet ouvrage a pour but de montrer l’intérêt d’étudier les formes langagières, qui se situent à la périphérie du système standard d’une langue, en d’autres termes celles qui appartiennent au registre non légitimé, distinct par conséquent de celui de la norme prescriptive.