Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — S

okładka

Wojciech CHLEBDA, Walerij M. MOKIJENKO, Swietłana G. SZULEŻKOWA, Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów

Autorami [...] słownika są wybitni językoznawcy rusycyści o znanym w środowisku naukowym dorobku badawczym, którzy tym razem przygotowali nowość - słownik skrzydlatych słów dwujęzyczny, co jest bardzo rzadko praktykowane, a już zwłaszcza na polskim gruncie.

okładka

Collectanea Philologica XIII, pod redakcją Jadwigi CZERWIŃSKIEJ, Joanny SOWY

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej.

okładka

Rosja Putina. Leksykon., pod redakcją Albina GŁOWACKIEGO i Alicji STĘPIEŃ-KUCZYŃSKIEJ

W publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelnika, znaleźć można omówienie tych aspektów sytuacji wewnętrznej współczesnej Rosji, które odnoszą się głównie do etapu transformacji systemowej, przypadającej na okres pierwszej kadencji prezydentury Wladimira Putina, tj. na lata 2000-2004.

okładka

Xięga erazmiańska, pod redakcją Jerzego MADEJSKIEGO, Andrzeja SKRENDY & Agaty ZAWISZEWSKIEJ

[...] Tom bardzo korzystnie wyróżnia się spośród innych zbiorów prac dedykowanych. Co prawda, zachowuje właściwą dla tego rodzaju książek cechę tematycznej, problemowej i stylistyczno-gatunkowej varietas. Jego zaletą jest jednak wyrazisty, czytelny i konsekwentnie przeprowadzony zamysł redakcyjny, który zapewnia spójność całej książce.

okładka

Gombrowicz i tłumacze, pod redakcją Elżbiety SKIBIŃSKIEJ

Gdy dobre dwadzieścia lat temu Zdzisław Łapiński opracował słynny dziś tom Gombrowicz i krytycy, stało się jasne, że mapa „gombrowiczologii” w zasadzie została naszkicowana, że pozostaje tylko wypełnienie poszczególnych jej obszarów. Nikt jednak nie zastanawiał się nad tym, jaką rolę w jej sporządzeniu i dalszym wypełnianiu odegrały przekłady.

okładka

Konwicki i tłumacze, pod redakcją Elżbiety SKIBIŃSKIEJ

Utwory Konwickiego - sceptyka, który, jak się wydaje, pogodził się nie tylko z niemożliwością przekładu doskonałego, ale wręcz z niemożliwością przekładu tout court - czytać mogą w swoich językach Anglicy, Amerykanie, Bułgarzy, Chińczycy, Czesi, Finowie, Francuzi, Grecy, Hiszpanie, Holendrzy, Niemcy, Norwegowie, Rosjanie, Rumuni, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy, Włosi...

okładka

Agata SOBCZYK, Les jongleurs de Dieu. Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej

Frazeologiczne podsystemy trzech zasadniczych grup pokrewnych języków słowiańskich (zachodniej: polski, wschodniej: rosyjski, południowej: chorwacki) dotychczas nie były poddawane lingwistycznej konfrontacji na dużą skalę. Żadne z opracowań nie miało charakteru monograficznego ani nie było oparte na różnorodnym materiale przykładowym.

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Język emocji

Celem niniejszej pracy jest ukazanie i zbadanie swoistości pozornie ekwiwalentnego wycinka systemów leksykalno-semantycznych trzech języków pokrewnych: polskiego, rosyjskiego i serbsko-chorwackiego, odnoszącego się do pojęcia emocji [...]

Strach i gniew uważane są za główne, podstawowe emocje ludzkie, wrodzone, „dane przez naturę”, wspólne wszystkim ludziom i przejawiające się od pierwszych dni życia.

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii

Specyfika serbsko-chorwackiej sytuacji językowej wskazuje na wyjątkowo silny wpływ czynników społeczno-politycznych na kierunki rozwoju języka - w przeszłości i obecnie. Język nie spełnił roli integrującej narody południowosłowiańskie, nastąpił rozpad mitu politycznego - „braterstwa i jedności”, „ducha wspólnoty i współpracy, tolerancji i otwartości” narodów byłej Jugosławii, które to hasła były szczególnie żywotne w  okresie rządów Josipa Broz Tito (do 1980 roku).

okładka

Piotr STALMASZCZYK, Studies in Celtic Languages and Celtic Englishes

Profesor Piotr Stalmaszczyk, z wykształcenia anglista, zajmuje się od dłuższego czasu językami celtyckimi. Jego najnowsza praca dotyczy zjawisk leksykalnych i gramatycznych powstałych na gruncie kontaktów językowych między obiema grupami języków na Wyspach Brytyjskich.

okładka

Katarzyna STANKIEWICZ, Anna ŻUREK, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe

Co ukrywa się pod pozornie neutralnym kształceniem językowym? (...) Jakie treści niejawne towarzyszą nauczaniu polskiego i niemieckiego jako języków obcych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

okładka

Monika SURMA-GAWŁOWSKA, Isabella Andreini: tra teatro e accademia. Saggio su un'Innamorata della Commedia dell'arte

Książka zatytułowana „Isabella Andreini: między teatrem i akademią” poświęcona jest szesnastowiecznej włoskiej poetce i aktorce komedii dell'arte.

okładka

Zgubić się i odnaleźć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, pod redakcją Moniki SURMY-GAWŁOWSKIEJ

Tom, który oddajemy w ręce Czytelników staowi owoc VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich. Odbyło się ono w grudniu 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a poświęcone było motywom błądzenia i choroby oraz ikoniczności w dawnych literaturach romańskich.

okładka

Magdalena SZEFLIŃSKA, Sources et formes d'amplifications dans les traductions littéraires du français en polonais

„Praca, mimo pewnych uwag krytycznych, przedstawia niepodważalne walory poznawcze i naukowe. Jestem przekonana, że analiza przypadków amplifikacji, w przekładzie tekstów literackich i próba ich klasyfikacji, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, na terenie teorii przekładu.

okładka

Bożena ŚWIĄTEK, Apostolstwo świeckich w nauczaniu świętego Franciszka Salezego

Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego podejmuje zadanie prowadzenia do świętości wiele osób różnego stanu, wieku i profesji. Pragnę wyrazić ogromną radość, że jedna z członkiń Stowarzyszenia św. Franciszka Salezego, Autorka niniejszej pracy, przyjęła dar studiów teologicznych i podjęła się zadania dokonania naukowej refleksji nad jednym z istotnych aspektów duchowości św. Franciszka Salezego, jakim jest apostolat świeckich.