Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Religia

okładka

Piotr BLUMCZYŃSKI, Doctrine in translation. The doctrine of the Trinity and modern English versions of the New Testament

Praca [...] Piotra Blumczyńskiego usytuowana jest na pograniczu kilku dziedzin: filologii, filozofii, teologii i kulturoznawstwa. Fakt tan dodaje rozprawie znaczących walorów, wpisując ją we współczesny interdyscyplinarny model wiedzy.

okładka

Harry DUDA, Jeremiasza treny, czyli skargi, narzekania i lamentacje wierszem przez Harry'ego Dudę

HARRY DUDA, ur. w 1944 r. - zamieszkały w Opolu poeta, prozaik i publicysta, autor trzydziestu książek, w tym kilkunastu zbiorów poezji. Od lat zgłębia i poetycko wyraża tematykę biblijną - m.in. ujął w poetyckie strofy wszystkie księgi mądrościowe (dydaktyczne) Starego Testamentu i Skargi Jeremiasza.

okładka

Agnieszka GICALA, Expressing the Inexpressible in Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of “The Cloud of Unknowing”.

[...] Agnieszka Gicala postawiła sobie dwa cele. Pierwszym była analiza metaforycznej struktury czternastowiecznego angielskiego anonimowego traktatu mistycznego The Cloud of Unknowing (Obłok niewiedzy). Ponieważ teorią językoznawczą, w obrębie której najpełniej zbadano procesy metaforyzacji, jest językoznawstwo kognitywne, Autorka wykorzystała w swej analizie instrumentarium metodologiczne właśnie językoznawstwa kognitywnego, w szczególności zaś teorię metafory i schematów [obrazowych] Lakoffa i Johnsona, teorię amalgamatów pojęciowych Fauconniera i Turnera [...].

okładka

Krzysztof KAMIŃSKI, Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego

Humanizm chrześcijański prof. dra Stefana Swieżawskiego jest formą światopoglądu, która zawiera w sobie pewne zapatrywania, wartości i postawy respektujące tolerancję, poszanowanie jednostki ludzkiej, jej wolność, postawę humanitarną jako niezwiązaną racjami narodowymi, szacunek dla godności osoby ludzkiej, uznanie różnorodności w obrębie chrześcijaństwa.

okładka

Agata SOBCZYK, Les jongleurs de Dieu. Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale

okładka

Bożena ŚWIĄTEK, Apostolstwo świeckich w nauczaniu świętego Franciszka Salezego

Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego podejmuje zadanie prowadzenia do świętości wiele osób różnego stanu, wieku i profesji. Pragnę wyrazić ogromną radość, że jedna z członkiń Stowarzyszenia św. Franciszka Salezego, Autorka niniejszej pracy, przyjęła dar studiów teologicznych i podjęła się zadania dokonania naukowej refleksji nad jednym z istotnych aspektów duchowości św. Franciszka Salezego, jakim jest apostolat świeckich.