Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — A

okładka

Krzysztof BOGACKI, Anthologie de l'ancien français

Antologia tekstów starofrancuskich ze słownikiem trudniejszych form. Opracowana przez wybitnego specjalistę w zakresie historii języka francuskiego. Do wykorzystania na zajęciach z gramatyki historycznej języka francuskiego i nie tylko.

okładka

Leticia Santamaría CIORDIA, Almodóvar po polsku. La imagen de Almodóvar en Polonia y sus consecuencias sobre la traducción de su cine

By taking two very different languages, two countries with different histories and a particular type of translation, viz. audiovisual translation, the dissertation brings an important contribution to translation studies. It reaches its objectives in that, in the end, the reader has a full appreciation of the audiovisual translations of Pedro Almodóvar into Polish.

okładka

Jean-François DELAUNAY, L'Autobus - Autobus. La Morsure - Ukąszenie

Książka zawiera dwa pełne humoru utwory dramatyczne francuskiego pisarza.

okładka

Agnieszka KONOWSKA, Analyse sémantique des éponymes français

[Praca] podzielona została na trzy części kończące się nieodmiennie konkluzjami cząstkowymi podsumowującymi to, co zostało w każdej z nich zreferowane. Część pierwsza [...] rozpatruje kluczowe dla zjawiska eponimii pojęcie imienia własnego, w szczególności zagadnienia ewentualnego znaczenia. Krzyżują się tu punkty widzenia i kryteria logiczne oraz językoznawcze, które się wzajemnie uzupełniają [...].

okładka

Bożena ŚWIĄTEK, Apostolstwo świeckich w nauczaniu świętego Franciszka Salezego

Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego podejmuje zadanie prowadzenia do świętości wiele osób różnego stanu, wieku i profesji. Pragnę wyrazić ogromną radość, że jedna z członkiń Stowarzyszenia św. Franciszka Salezego, Autorka niniejszej pracy, przyjęła dar studiów teologicznych i podjęła się zadania dokonania naukowej refleksji nad jednym z istotnych aspektów duchowości św. Franciszka Salezego, jakim jest apostolat świeckich.

okładka

Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ, Aurelii KLIMKIEWICZ, Alicji ŻUCHELKOWSKIEJ

Niniejsza Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej jest ukoronowaniem projektu zatytułowanego: „Transfer współczesnych literatur mniejszości frankofońskich Kanady na język polski”, który zaczął być realizowany jesienią 2005 roku. [Antologia] składa się z fragmentów tłumaczonych tekstów. W sumie dokonano wyboru 14 różnych tekstów lub ich fragmentów współczesnych autorów Kanadyjskich, pochodzących z pięciu regionów: Akadia (Nowy Brunszwik), Alberta, Manitoba, Ontario i Saskatchewan.

okładka

Antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ i Agnieszki PANTKOWSKIEJ

Niniejsza antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii jest ukoronowaniem projektu traduktologicznego zrealizowanego wspólnie przez Pracownię Badań nad Literaturą i Językiem Belgii frankofońskiej i Zakład Traduktologii Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu.