Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — Z

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej

Monografia prof. Aleksandra Kiklewicza Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej [...] stanowi [...] gruntowne studium teoretyczno-metodologiczne w zakresie myślenia językoznawczego.

okładka

Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ

Prezentowany tom jest efektem Wrocławskiej Konferencji Onomastycznej, która odbyła się 10 i 11 października 2003 r.

okładka

Zgubić się i odnaleźć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, pod redakcją Moniki SURMY-GAWŁOWSKIEJ

Tom, który oddajemy w ręce Czytelników staowi owoc VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich. Odbyło się ono w grudniu 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a poświęcone było motywom błądzenia i choroby oraz ikoniczności w dawnych literaturach romańskich.

okładka

Anna WARDA, Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji

Wśród elementów wprowadzających do osiemnastowiecznej książki w Rosji poczesne miejsce zajmują dedykacje, ofiarowania, listy dedykacyjne, przedmowy dedykacyjne. Sięgają one swymi korzeniami antyku i funkcjonują do dnia dzisiejszego w zmodyfikowanej i wyraźnie zredukowanej w stosunku do pierwotnego wzorca formie.

okładka

Anna WARDA, Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji

Anna Warda studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1985 r. i od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Rusycystyki UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury rosyjskiej XVIII w. oraz kultury literackiej i zagadnień teoretycznoliterackich związanych z tym stuleciem.

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 1, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W ubiegłym roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 2, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W 2009 roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

Podróże — Voyages, pod redakcją Izabeli ZATORSKIEJ

Jedyny Polak, który w drugiej połowie XVIII wieku dwukrotnie przemierzył pół świata (wbrew literackiej sławie, Beniowski Polakiem nie był), nie doczekał się dotąd w ojczyźnie publikacji swych unikatowych, spisanych w języku matki Francuzki, wspomnień z dalekich podróży. A przecież, gdy je spisywał, zapewne po powrocie do Francji ok. 1782 i 1783 roku (interpretacja tekstu podsuwa te właśnie daty), jako trzydziestoparoletni obieżyświat i były oficer francuskich wojsk kolonialnych, wierzył chyba, że – rozpalając wyobraźnię ministra a nawet króla Francji, któremu je dedykował – staną się pierwszym stopniem jego dalszej kariery.