Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — P

okładka

Elżbieta BIARDZKA, Przytoczenia w prasie codziennej

Powstający na łamach polskiej prasy codziennej złożony i bogaty obraz świata nie jest utkany wyłącznie z prostego opisu różnych niewerbalnych zdarzeń. Dziennikarz bardzo często nie jest bezpośrednim uczestnikiem wojen, kryzysów giełdowych, ekspertem od spraw bezrobocia czy prognozy pogody: nie opisuje zatem tego, co sam widział, czego sam doświadczył, co sam zanalizował, ale to, co mu ktoś opowiedział na interesujące go tematy zarejestrowane w światowych serwisach.

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Polsko-rosyjskie materiały leksykograficzne

Ta broszurka zawiera garść izolowanych obserwacji przekładowych, które dotyczą narzucających mi się jako prawdopodobnie trafne (chciałbym wierzyć, że najtrafniejsze), ze względu na określone sytuacje, rosyjskich translatów niektórych polskich wyrażeń (jako translandów).

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej

Do jakiego działu literatury (na pewno nie: pięknej) można zaliczyć książkę, którą przedkładam Czytelnikowi, jeżeli Go jej tytuł zainteresował?

Najbezpieczniej rzecz tę określając, da się bez wątpienia powiedzieć, że mieści się ona w obszarze przekładoznawstwa, czy też, by użyć znanego internacjonalizmu, translatologii (bądź: translatoryki). Bo mówi się w niej coś o działaniu tłumacza, o wytworach takich działaczy, o opiniach na temat ich wytworów, o językach i tekstach językowych stanowiących obiekty, materiał, narzędzia i produkty czynności tłumaczeniowych.

okładka

Jean-François DELAUNAY, Poète

POECI: budzący respekt lub politowanie gatunek istot ludzkich, z głową w chmurach i sercem wypełnionym piekłem. Mało albo do przesady odpowiedzialni, potrafią zamienić w drogę przez mękę życie swoje i bliskich.

okładka

Michael FLEISCHER, 3 prawa komunikacji. 1 definicja design

Punktem wyjścia prezentowanej tu analizy będzie rozważenie tych przesłanek, które w sposób zasadniczy decydują o ukierunkowaniu komunikacji w realnych aktach zastosowania mechanizmu komunikacji. Punktem docelowym zaś będzie próba połączenia zastosowań tego mechanizmu z doświadczeniem i działaniem.

okładka

Mieczysław Henryk GAJOS, Plaisirs d'amour. Méthode de français par la chanson

Plaisirs d'amour to zestaw materiałów do nauczania języka francuskiego (podręcznik + płyta CD) opracowanych na podstawie pieśni i ballad francuskich. Podręcznik adresowany jest do uczniów, studentów i słuchaczy kursów języka francuskiego, którzy mają już za sobą 180-240 godzin nauki języka i chcieliby pogłębić swoje umiejętności językowe w sposób lekki, łatwy i przyjemny.

okładka

Maria KAMIŃSKA, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym

Niniejszy wybór artykułów Pani Profesor Marii Kamińskiej przygotowany został z okazji Jubileuszu 75. urodzin Autorki. Z bogatego dorobku naukowego Pani Profesor (...) wybrane zostały do przedruku publikacje, które dotyczą polszczyzny mówionej mieszkanców Łodzi oraz Bełchatowa.

okładka

La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, pod redakcją Anny KIELISZCZYK, Ewy PILECKIEJ

Le présent volume réunit les communications prononcées lors de l’Ecole doctorale qui s’est tenue à Varsovie, du 24 au 27 septembre 2008. Les articles publiés résultent des recherches menées par l’Association académique des romanistes polonais Plejada, l’Association des romanistes tchèques Gallica et les universitaires hongrois.

okładka

Andrzej KUDRA, Porównanie w poezji Stanisława Grochowiaka. Teoria chiralności i przyczynowości tropu

Autor jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1974). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1984 roku w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ. Stopień doktora uzyskał w roku 1992.

okładka

Magdalena LIPIŃSKA, Les proverbes prototypiques polonais et français

„Jest to, wedle mojej wiedzy, pierwsza próba w Polsce ujęcia problematyki tytułowej. [...] Do podstawowych zalet omawianej monografii należy klarowność i przejrzystość koncepcji, staranne przygotowanie aparatury pojęciowej, rzeczowość analizy i poprawność wnioskowania.

okładka

Eliza MAŁEK, ПЕРВЫЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРЕВОД АПОФЕГМАТ БЕНЯША БУДНОГО. Исследование и издание текста

Literatura staropolska — o czym warto przypominać — wywarła bardzo znaczący wpływ na piśmiennictwo rosyjskie u progu epoki nowożytnej. Sięgając po utwory polskich autorów bądź polskie wersje dzieł literatury zachodnioeuropejskiej, Rosjanie zapoznawali się z nieznanymi gatunkami, przyswajali nowe techniki narracyjne, nowe wątki i motywy, zapoznawali się z nowymi ideami...

okładka

Tadeusz PRZYGODZKI, Pamiętnik XX wieku. Dzieciństwo i młodość

Pierwsze trzy tomy [niniejszego pamiętnika], obejmujące kolejno: dzieciństwo, lata okupacji i służby wojskowej [...], mają charakter syntetycznego przybliżenia czytelnikowi autora, jego rodziny, przyjaciół i środowiska [...]. Nie jest to jedynie zbiór faktów z życia Tadeusza Przygodzkiego, ale ukazanie, jak zmieniało się ono na (bardzo szeroko zarysowanym) tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

okładka

Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki, pod redakcją Grażyny Vetulani

Niniejszy tom z serii Prace Językoznawcze dedykowany jest profesorowi Józefowi Sypnickiemu, wybitnemu specjaliście w zakresie językoznawstwa ogólnego i romańskiego oraz badań konfrontatywnych polsko-francuskich.

okładka

Tadeusz WIERZBICKI, Pod butem z gwoździami

Może wspomnienia te zwrócą uwagę Czytelników, którym nie dane było Walczyć z bronią w ręku i pochylą się oni nad losem ludzi z dnia na dzień przeniesionych w stan absolutnej zależności. Dziś mówi się o nich robotnicy przymusowi.

okładka

Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire, pod redakcją Izabelli ZATORSKIEJ, Małgorzaty KAMECKIEJ

L’idée de passer en revue les diverses formes de présence polonaise en France, a germé il y a cinq ans de la conversation avec une amie allemande qui, un peu au courant de la bibliographie dix-huitiémiste polonaise, avait exprimé son étonnement de n’avoir rencontré aucune monographie ou synthèse qui parle de l’ensemble des rapports polonofrançais à l’époque, une époque où les Polonais de tout bord parcourent le pays de La Manche à la Méditerranée, de la Lorraine aux Pyrénées, en sacrifiant plus ou moins de leur patrimoine à la déesse Paris.